SOLA FIDESOLUM VERBUMSOLA SCRIPTURASOLUS CHRISTUSSOLA GRATIASOLI DEO GLORIA
 • Wielcy twórcy kultury zasłużeni dla Reformacji

 • Dziękczynne Święto Żniw

  W pierwsza niedzielę października w Kościele Ewangelickim odbywają się tradycyjne nabożeństwa w Dziękczynne Święto Żniw. Dziękujemy wtedy Bogu za plony i w modlitwie doceniamy trudy ciężkiej pracy rolnika. Tak też było w niedzielę 1 października br. podczas nabożeństwa w lubelskim kościele. Tego dnia ołtarz ustrojony był nie tylko kwiatami, ale również owocami i warzywami. Dodatkowo, dzieci przyniosły przed ołtarz swoje koszyki wypełnione jabłkami, gruszkami, winogronami. Wniosły także do kościoła Biblię i bochen chleba, czyli to, czym człowiek karmić swoje ciało i duszę każdego dnia. Dzieci zaprezentowały parafianom tego dnia licznie zebranym, krótki muzyczny program artystyczny.
  Po nabożeństwie wszyscy zborownicy spotkali się w sali parafialnej by przy stołach – częstując się chlebem ze smalcem – rozmawiać o tych wszystkich wydarzeniach, których byli świadkami w kościele.
  „Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich w odpowiednim czasie. Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje”. Ps. 145, 15-16

  Ks. Grzegorz Brudny

 • Wprowadzenie Rady Parafialnej i poświęcenie tablicy dra Edwarda Scholtza

  W niedzielę 24 września 2017 odbyły się w naszej parafii dwa ważne wydarzenia.
  W czasie uroczystego nabożeństwa w urząd wprowadzeni zostali członkowie Rady Parafialnej nowej kadencji wybrani przed Zgromadzenie Parafialne 25 czerwca tego roku. W imieniu zwierzchnika Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP księdza biskupa Jana Cieślara, wprowadzenia dokonał ksiądz radca Wojciech Rudkowski, który odebrał ślubowanie od radnych: Ewy Bińczak, Lecha Franaszczyka, Magdaleny Gryzińskiej, Elżbiety Kubiak, Dariusza Paszewskiego, Janiny Podgórskiej, Jolanty Szafrańskiej i Grzegorza Wójcika. Do pracy w Kościele została też wprowadzona nowa Komisja Rewizyjna w składzie: Anna Łoboda, Izabela Raba i Małgorzata Willaume.
  Ksiądz radca wygłosił kazanie, którego podstawę stanowiło rozważanie słów zapisanych w Ewangelii Łukasza:

  A Piotr rzekł: Oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za tobą. On zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego.
  Łk 18,28-30

  W czasie nabożeństwa miało też miejsce odsłonięcie tablicy upamiętniającej osobę i dokonania doktora Edwarda Scholtza, wybitnego Polaka, lublinianina i ewangelika, żyjącego w latach 1888 – 1975. Odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie synowa Edwarda Scholtza, pani Wanda Scholtz i proboszcz parafii ks. Grzegorz Brudny, który przypomniał zgromadzonym zasługi doktora Scholtza dla kraju, miasta, Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego i lubelskiej parafii Świętej Trójcy. W czasie uroczystości obecny był reprezentujący lubelski oddział IPN dr Mariusz Sawa.

  Po nabożeństwie i wykonaniu tradycyjnego zdjęcia przed ołtarzem nowej Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej, oba te organy parafii spotkały się na pierwszych zebraniach.
  Prezesem Rady wybrano p. Jolantę Szafrańską, skarbnikiem p. Dariusza Paszewskiego, a sekretarzem p. Elżbietę Kubiak. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została p. Izabela Raba. Wiceprezesem Rady jest proboszcz parafii ks. Grzegorz Brudny.

  Ewa Bińczak

 • Besuch von Gästen aus Lublin

  „Wizyta Gości z Lublina” – pod takim tytułem przebiegała w Niemczech w dniach od 20 do 24 lipca 2017 roku wizyta parafian w Albstadt i Balingen. Naszą Parafię reprezentował proboszcz ks. Grzegorz Brudny oraz Izabela Raba i Magdalena Gryzińska. Organizatorem wyjazdu był ks. proboszcz Bernd Mayer wraz z parafianami.
  Pierwszego dnia po przyjeździe z lotniska w Stuttgarcie przyjechaliśmy do Balingen, gdzie odwiedziliśmy jadłodajnię prowadzoną przez Kościół Ewangelicki. Obiady wydawane są tam dwa razy w tygodniu dla wszystkich ubogich mieszkańców regionu. Odwiedzający jadłodajnię poza samym posiłkiem, mają okazję do rozmów oraz spędzenia czasu w miłej atmosferze. Tam też zjedliśmy obiad w towarzystwie naszego gospodarza pastora Bernda Mayera z Tailfingen i dziekana tego okręgu kościelnego Beatusa Widmanna. Po południu spotkaliśmy się z grupą młodych uchodźców z Afganistanu. W specjalnie przystosowanym do ich pobytu domu, młodzi ludzie uczą się języka niemieckiego. Mają też możliwość realizowania swoich pasji sportowych. Wieczorem spotkaliśmy się na wspólnej zapoznawczej kolacji, w której uczestniczyło około dwudziestu osób. Mieliśmy okazje do spróbowania regionalnych, tradycyjnych dań przygotowanych przez parafian.
  Następnego dnia odwiedziliśmy ośrodek dla uchodźców w Meßstetten. W prowadzeniu rządowego ośrodka, pomaga Diakonia i Caritas. Podczas zorganizowanego eventu zaprezentowano najważniejsze dane dotyczące ośrodka i uchodźców. Aktualnie w ośrodku przebywa około 350 osób z 11 krajów Europy, Azji i Afryki. Naszą uwagę zwróciły niezłe warunki lokalowe oraz bardzo dobrze zorganizowana pomoc prawna udzielana w celu legalizacji pobytu imigrantom i uchodźcom. Dzieci mają tam możliwość kształcenia, a dorośli nauki języka niemieckiego. Tego też dnia zapoznaliśmy się z ideą KaufWaschCafé (zakupy, pranie, kawa) prowadzoną przez Diakonię Kościoła Ewangelickiego w Albstadt – Ebingen. Tam taż zrobiliśmy drobne zakupy. Popołudnie spędziliśmy w Tybindze, gdzie z przewodnikiem zwiedzaliśmy Stare Miasto oraz odbyliśmy rejs łodzią po rzece Neckar.
  Kolejny dzień spędziliśmy w Stuttgarcie, gdzie uczestniczyliśmy w spotkaniu grupy roboczej GAW (Gustav-Adolf-Werk). Podczas wystąpień przedstawiono najważniejsze problemy dotyczące Kościoła Ewangelickiego w różnych krajach świata. W ramach fundacji GAW jest możliwość wolontariatu w wybranym kraju na świecie. W Niemczech tradycją jest, że młodzi ludzie po maturze, ale jeszcze przed podjęciem nauki na studiach wyjeżdżają na jeden rok jako wolontariusze. Tego dnia w formie widowiska zaprezentowało się dwudziestu jeden wolontariuszy. Młodzież najczęściej wybierała państwa Ameryki Południowej, jako kraj wolontariatu.
  W następnym dniu w Albstadt odbyły się uroczyste obchody 500-lecia Reformacji. Po nabożeństwie wszyscy wierni na czele z orkiestrą przeszli do Miejskiego Centrum Spotkań, gdzie kontynuowano obchody. Prezentowały się liczne orkiestry dęte, które grały muzykę klasyczna oraz znane szlagiery współczesne. Wystąpiły też zespoły dziecięce z ośmiu przedszkoli, prezentujące wydarzenia związane z Reformacją. Podczas programu zostaliśmy poproszeni o udzielenie wywiadu dla zebranych gości, który na scenie przeprowadził z nami pastor Mayer. Obchody zakończył występ chóru z Tailfingen. Wieczorem spotkaliśmy się na uroczystej kolacji, gdzie podsumowaliśmy nasz okres pobytu. Ksiądz Grzegorz Brudny podziękował Organizatorom za zaproszenie i pobyt oraz bardzo bogaty w wydarzenia program wizyty.
  Nazajutrz rano opuściliśmy gościnną parafię w Niemczech i udaliśmy się do Lublina.

  Magdalena Gryzińska

 • Ewangelickie Dni Kościoła 2017

  W dniach 15-18.06.2017 roku odbyły się po raz pierwszy w Polsce Ewangelickie Dni Kościoła. Na EDK złożyły się: nabożeństwa, studia biblijne, spotkania ekumeniczne, misyjne, duszpasterskie, spotkania z prozą, poezją, sztuką, z historią; debaty, wykłady, prelekcje, wystawy, wycieczki, koncerty, spektakle teatralne, warsztaty, pokazy, happeningi, targi możliwości. Imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dyskusje i wymiana stanowisk miały również miejsce podczas Forum Diakonii i Forum Kobiet Luterańskich. Trudno było być wszędzie, wszystko zobaczyć, ze wszystkimi się spotkać. Trzeba było coś wybrać, z czegoś zrezygnować. Ale były też wydarzenia priorytetowe. I tak:
  DZIEŃ PIERWSZY 15.06 2017 (czwartek) – nabożeństwo przy kamiennym ołtarzu na zboczu Równicy koło Ustronia (883 m npm ). W tym wyjątkowym miejscu otoczonym lasem, ułożone są 2 głazy: okrągły, o średnicy 105 cm oraz pionowy o wysokości ok. 190 cm. Wyryte są na nich tablice Mojżeszowe, krzyż oraz kielich. Miejsce to zwane Kamień na Równicy pamięta czasy kontrreformacji. To tu w XVII i XVIII wieku odbywały się potajemne nabożeństwa. A teraz dziękowaliśmy Bogu za nasz Kościół i prosiliśmy o błogosławieństwo.
  DZIEŃ DRUGI 16.06.2017 ( piątek ) – wypełniony spotkaniami, wykładami, imprezami opisanymi na wstępie. Na wyróżnienie zasługuje występ naszej lubelskiej młodzieżowej grupy teatralnej w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (tak! tak! I kto o tym wiedział?) pod kierownictwem księdza Grzegorza. W skład zespołu wchodzili: Jadwiga i Katarzyna Kasprzak, Katarzyna Kliszcz i Melania Kuczyńska, Jakub Jarosz, Jan Cichowlas oraz ksiądz Grzegorz Brudny. Stworzyli krótką, pantomimiczną scenkę, w której treść piosenki zespołu Lifehouse „Everything” wyrazili za pomocą ruchu, gestów i gry twarzy. Brawo! Jesteśmy z nich dumni. Ale największą atrakcją był wieczorny koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w kościele Jezusowym w Cieszynie. Jak piękne są nasze pieśni w takim wykonaniu. A zaśpiewana na koniec przez Zespół „Śląsk” i cały kościół pieśń „Ojcowski dom” spowodowała, że wzruszenie odbierało nam głos.
  DZIEŃ TRZECI 17.06.2017 (sobota) – dzień kulminacji. Odbyło się nabożeństwo główne Ewangelickich Dni Kościoła w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bielsku-Białej. Oprawę muzyczną nabożeństwa stworzyła Orkiestra Kameralna Silesian Art. Collective pod dyrekcją Mateusza Małacha. Wykonała ona utwory w aranżacjach specjalnie przygotowanych na jubileusz 500 lat Reformacji. Usłyszeliśmy także Zespół Dzwonków ze Skoczowa, Wielki Chór Reformacyjny (ok.500 osób! ) pod dyrekcją Joanny Korczago, solistów i duet hiphopowy. Po nabożeństwie wywiadu do telewizji, dzieląc się swoimi wrażeniami, udzielili członkowie naszej grupy: Ewa Bińczak i Jan Cichowlas. Po nabożeństwie wysłuchaliśmy 1,5 godzinnego Koncertu Reformacyjnego. Zaliczyliśmy kolejną ucztę duchową. Na koniec dnia wróciliśmy do Dzięgielowa, gdzie mieszkaliśmy w prywatnych domach. Ostatnim akordem dnia była kolacja integracyjna.
  DZIEŃ CZWARTY 18.06.2017 ( niedziela ) – dzień ostatni na gościnnej Ziemi Cieszyńskiej. Godz. 10 – nabożeństwo w kościele „Eben-Ezer”. Nietypowe, bo z okazji zakończenia roku szkolnego jako Rodzinne. Grał zespół młodzieżowy „Synogarlica”, wystąpił też Chórek Dziecięcy. Uczyliśmy się wersetu biblijnego (Ew.Mt 28,20b ). Młodzi ludzie modlili się, grali, śpiewali, brali udział w konkursach, a my dorośli czerpaliśmy z ich energii. A nad wszystkim czuwał ks. Marek Londzin. I wszystko było tak, jak być powinno. A potem obiad na świeżym powietrzu i niestety pożegnania; niektórzy z nas zdobyli autografy z dedykacją od sióstr-diakonis z diakonatu „Eben-Ezer”. Szczęśliwi spakowaliśmy się do naszego autobusu i niczym na skrzydłach pomknęliśmy przez Rzeszów do Lublina.
  Dzięgielów jest piękny a nasi gospodarze to ludzie życzliwi, gościnni i otwarci. To wszystko sprawia, że już myślimy o powtórnym spotkaniu. Za rok nadarzy się okazja, by tam wrócić, przeżyć to wszystko ponownie w ramach „Tygodnia Ewangelizacyjnego”. Myślę, że większość z nas, biorących udział w tegorocznych Ewangelickich Dniach Kościoła zaznaczyła już to w swoim kalendarzu. Do zobaczenia w Dzięgielowie w 2018 r.

  Izabela Raba

 • Zaproszenie na wycieczkę

  ziemia-radzynska-2017
 • Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny

  Szanowni Państwo,

  od 29-31 października 2017 r. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie, Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Diecezja Lubelsko-Chełmska Kościoła Prawosławnego, Archidiecezjalna Rada Ekumeniczna przy Metropolicie Lubelskim, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska Rada Ekumeniczna o. Lublin, Fundacja Rozwoju KUL, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Instytut Ekumeniczny KUL, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Miasto Lublin organizują Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny „Lublin – miasto zgody religijnej 2017”.  Kongres ten wpisuje się  w obchody 700-lecia miasta Lublin, 500-lecia Reformacji i 100-lecia KUL. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły zarówno media ogólnopolskie, jak i lokalne. W czasie Kongresu zaplanowano, oprócz sesji dyskusyjnych wydarzenia towarzyszące, m.in. Debatę Dwóch Ambon, koncert Bartosza Wąsika w Filharmonii Lubelskiej konkurs fotograficzny, oraz wystawy fotograficzne „Świątynie Lublina” i „Lubelscy ewangelicy”.

  W Międzynarodowym Kongresie Ekumenicznym udział wezmą goście z kraju i zagranicy, m.in. abp Hiob Getcha i ks. prof. dr Urs von Ars ze Szwajcarii, ks. prof. dr Ioan Emil Jurcan z Rumunii, dr Peter Bouteneff ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, dr Magdalena Ševčíková ze Słowacji. Polskie środowisko naukowe reprezentować będą m.in. ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski – rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, prof. dr hab. Antoni Mironowicz z Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Mariusz Wideryński z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański – Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP. Organizacja Kongresu rozumiana jest również jako wkład w szeroko rozumianą promocję naszego miasta i regionu.

  Więcej szczegółów na temat Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego, a także formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie www.ekumenizm2017.pl.

  Zapraszamy do udziału w tym wspaniałym wydarzeniu!

  Ks. Grzegorz Brudny

  Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie

  kongres
 • Konkurs fotograficzny

  Konkurs fotograficzny „Świątynie Lublina –Miasta Zgody Religijnej” jest imprezą towarzyszącą Międzynarodowemu Kongresowi Ekumenicznemu- „Lublin-Miasto Zgody Religijnej”, odbywającemu się w dniach od 29 do 31 października 2017r. Zamierzeniem konkursu jest prezentacja osiągnięć twórczych w fotografii ukazującej piękno architektury, rzeźby, malarstwa świątyń lubelskich a także tradycję i liturgię trzech wyznań chrześcijańskich: katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego, prezentowanych podczas kongresu.

  http://www.ekumenizm2017.pl/pl/konkurs-fotograficzny/

 • Zakończenie roku szkolnego

  Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo na zakończenie Roku Szkolnego 11 czerwca godz. 10.00.

 • Piknik Parafialny 2017

  piknik2017
 • Dziękczynne Święto Żniw

  W pierwsza niedzielę października w Kościele Ewangelickim odbywają się tradycyjne nabożeństwa w Dziękczynne Święto Żniw. Dziękujemy wtedy Bogu za plony i w modlitwie doceniamy trudy ciężkiej pracy rolnika. Tak też było w niedzielę 1 października br. podczas nabożeństwa w lubelskim kościele. Tego dnia ołtarz ustrojony był nie tylko kwiatami, ale również owocami i warzywami. Dodatkowo,… Czytaj dalej

 • Wprowadzenie Rady Parafialnej i poświęcenie tablicy dra Edwarda Scholtza

  W niedzielę 24 września 2017 odbyły się w naszej parafii dwa ważne wydarzenia. W czasie uroczystego nabożeństwa w urząd wprowadzeni zostali członkowie Rady Parafialnej nowej kadencji wybrani przed Zgromadzenie Parafialne 25 czerwca tego roku. W imieniu zwierzchnika Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP księdza biskupa Jana Cieślara, wprowadzenia dokonał ksiądz radca Wojciech Rudkowski,… Czytaj dalej

 • Besuch von Gästen aus Lublin

  „Wizyta Gości z Lublina” – pod takim tytułem przebiegała w Niemczech w dniach od 20 do 24 lipca 2017 roku wizyta parafian w Albstadt i Balingen. Naszą Parafię reprezentował proboszcz ks. Grzegorz Brudny oraz Izabela Raba i Magdalena Gryzińska. Organizatorem wyjazdu był ks. proboszcz Bernd Mayer wraz z parafianami. Pierwszego dnia po przyjeździe z lotniska… Czytaj dalej

 • Ewangelickie Dni Kościoła 2017

  W dniach 15-18.06.2017 roku odbyły się po raz pierwszy w Polsce Ewangelickie Dni Kościoła. Na EDK złożyły się: nabożeństwa, studia biblijne, spotkania ekumeniczne, misyjne, duszpasterskie, spotkania z prozą, poezją, sztuką, z historią; debaty, wykłady, prelekcje, wystawy, wycieczki, koncerty, spektakle teatralne, warsztaty, pokazy, happeningi, targi możliwości. Imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dyskusje i wymiana stanowisk… Czytaj dalej

 • Lublin gospodarzem wielkiego święta muzyki

  W dniach 13 i 14 maja br. odbył się w Lublinie Zjazd Chórów Diecezji Warszawskiej. Do Lublina przybyło pięć chórów ewangelickich: Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza Ewangelisty w Łodzi pod dyr. Adama Świderskiego, Chór Semper Cantamus z Parafii św. Trójcy w Warszawie pod dyr. Zuzanny Kuźniak, Chór Vox Gaudii z Parafii św. Trójcy w Warszawie… Czytaj dalej

 • Śniadanie dla Kobiet w Warszawie

  W sobotę 25 marca 2017 roku Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie zorganizowała przedświąteczne spotkanie dla pań, na które zaprosiła przedstawicielki parafii z całego kraju. W gościnne progi warszawskiej parafii przybyło około 50 pań z bliska i daleka, żeby wspólnie zjeść wyśmienity posiłek przygotowany przez parafianki z Warszawy , wysłuchać arcyciekawego wykładu prof. Kaliny Wojciechowskiej:… Czytaj dalej

 • Synod Diecezji Warszawskiej

  4 marca odbył się w Pabianicach wyborczy synod Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Było to pierwsze posiedzenie nowo-wybranego Synodu czternastej kadencji. Naszą parafię oprócz duszpasterza reprezentowali Mirosław Łoboda, Jolanta Szafrańska, Iwona Wojda. Do diecezjalnej komisji rewizyjnej podczas posiedzenia synodu został wybrany p. Mirosław Łoboda.

 • Nabożeństwo w 2 Programie Polskiego Radia

  W niedzielę 26 lutego redaktorzy Polskiego Radia Program 2 nagrali w lubelskim kościele nabożeństwo, którego retransmisja miała miejsce w pierwszą niedzielę pasyjną 5 marca na antenie Polskiego Radia Program 3 o godz. 8.00.

 • Nabożeństwo ekumeniczne w kaplicy św. Trójcy

  22 lutego w zabytkowej kaplicy Św. Trójcy na Zamku Lubelskim odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z cyklu comiesięcznych. Na tym nabożeństwie w pięknych murach kaplicy modliliśmy się o pokój i pojednanie. Najbliższe nabożeństwo z cyklu ekumenicznych w naszym kościele odbędzie się 26 kwietnia o godz. 18.00. Zapraszamy!

 • Chrzest Kazimierza Babkiewicza

  Tego samego dnia po południu udałem się wraz z rodziną do Wisznic niedaleko Kuzawki. Tam w warunkach domowych odbył się chrzest małego Kazimierza Tomasza Babkiewicza, syna Agnieszki i Tomasza Babkiewiczów, którzy wzięli ślub w kościele ewangelickim w Lublinie 26 lipca 2014r. Po uroczystości przekazaliśmy prezent małemu Kazimierzowi i życzenia Bożego Błogosławieństwa w imieniu Rady Parafialnej… Czytaj dalej

 • Nabożeństwa w październiku 2017

  Hasło miesiąca: „Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta.” Łk 15,10. 1 października – Dziękczynne Święto Żniw, godz. 10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) 8 października – 17. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 15 października – 18. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 22 października – 19. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00… Czytaj dalej

 • Nabożeństwa we wrześniu 2017

  27 sierpnia – 11. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 3 września – 12. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 (Nabożeństwo na rozpoczęcie Roku Szkolnego – spowiednio-komunijne) 10 września – 13. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 17 września – 14. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 24 września – 15. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 1 października –… Czytaj dalej

 • Nabożeństwa w kwietniu, maju i czerwcu 2017

  • 2 kwietnia – 5. Pasyjna, godz. 10.00, nabożeństwo spowiednio-komunijne • 9 kwietnia – 6. Pasyjna – Niedziela Palmowa , z udziałem seniorów, godz. 10.00, nabożeństwo spowiednio-komunijne • 13 kwietnia – Wielki Czwartek, godz. 17.00, nabożeństwo spowiednio-komunijne • 14 kwietnia – Wielki Piątek, godz. 17.00, nabożeństwo spowiednio-komunijne • 16 kwietnia – Niedziela Wielkanocna, godz. 10.00… Czytaj dalej

 • Plan nabożeństw: listopad 2016 – luty 2017

  • 27 listopada – 1 niedziela w Adwencie, godz. 10.00 • 4 grudnia – 2. niedziela w Adwencie, godz. 10.00 (spowiednio-komunijne), nabożeństwo w Kuzawce godz. 14.30 • 11 grudnia – 3. niedziela w Adwencie, godz. 10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne z udziałem seniorów) • 18 grudnia – 4 niedziela w Adwencie, godz. 10.00 • 24 grudnia –… Czytaj dalej

 • Plan nabożeństw: listopad 2016

  31 października – Pamiątka Reformacji, godz. 17.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) 6 listopada – 3. Niedziela przed końcem Roku Kościelnego, godz. 10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) 13 listopada – Przedostatnia Niedziela przed końcem Roku Kościelnego, godz. 10.00 20 listopada – Niedziela Wieczności, godz. 10.00 27 listopada – 1 Niedziela Adwentu

 • Plan nabożeństw: wrzesień – październik 2016

  28 sierpnia – 14. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne)   4 września -14. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) Nabożeństwo na rozpoczęcie Roku Szkolnego Nabożeństwo w Kuzawce 14.30 (nabożeństwo spowiednio-komunijne)   11 września -16. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00   18 września -17. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00   25 września -18. Po Trójcy… Czytaj dalej

 • Plan nabożeństw: lipiec-sierpień 2016

  • 3 lipca – 6. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) • 10 lipca – 7. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 • 17 lipca – 8. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) • 24 lipca – 9. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 • 31 lipca – 10. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 •… Czytaj dalej

 • Plan nabożeństw: kwiecień – czerwiec 2016

  • 24 kwietnia – 4. Po Wielkanocy Cantate, godz. 10.00 • 27 kwietnia – Nabożeństwo Ekumeniczne, godz. 18.00 • 1 maja – 5. Po Wielkanocy Rogate, godz. 10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) • 5 maja – Wniebowstąpienie Pańskie, godz. 17.00 • 8 maja – 6. Po Wielkanocy Exaudi, godz. 10.00 • 15 maja – Zesłanie Ducha Świętego,… Czytaj dalej

 • Plan nabożeństw: marzec – kwiecień 2016

  • 13 marca – 5. Pasyjna, godz. 10.00. (Kuzawka 14.30) • 20 marca – 6. Pasyjna – Niedziela Palmowa , z udziałem seniorów, godz. 10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) • 24 marca – Wielki Czwartek, godz. 17.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) • 25 marca – Wielki Piątek, godz. 17.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) • 27 marca – Niedziela Wielkanocna, godz. 10.00… Czytaj dalej

 • Plan nabożeństw: styczeń – marzec 2016

  19 stycznia – Nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, godz.18.00 24 stycznia – 3. przed Postem, godz. 10.00 31 stycznia – 2. Przed Postem, godz. 10.00 7 lutego – Przedpostna, godz.10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne), Kuzawka, godz. 14.30 14 lutego – 1. Pasyjna, godz. 10.00, Zgromadzenie Parafialne 21 lutego – 2. Pasyjna, godz. 10.00 28… Czytaj dalej

 • close window

  Kontakt

  Adres parafii
  I Armii Wojska Polskiego 10
  20-078 Lublin

  Kancelaria parafialna
  czynna w czwartki i piątki od godz. 10.00 do 16.00.
  Telefon do kancelarii: +48 (81) 44 210 50
  Nr konta parafialnego
  Bank Millenium S.A.,
  PLN: 25 1160 2202 0000 0001 5785 1655
  EUR: 06 1160 2202 0000 0001 5785 3937
  SWIFT: BIGBPLPW
  IBAN: PL 06 1160 2202 0000 0001 5785 3937
  Poczta elektroniczna
  Proboszcz i Kancelaria: luteranie.lublin@gmail.com
  Rada Parafialna: rada.parafialna.lublin@gmail.com