SOLA FIDESOLUM VERBUMSOLA SCRIPTURASOLUS CHRISTUSSOLA GRATIASOLI DEO GLORIA
 • Ekumeniczna Wideo-Postylla

  plakat

  Dowiedz się więcej

 • Kiermasz Parafialny 2017

  kiermasz-web
 • Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny – Lublin miasto zgody religijnej 2017

  Lublin był miejscem wyjątkowego wydarzenia – Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego zatytułowanego „Lublin miasto zgody religijnej 2017”. Kongres odbywał się w dniach od 29 do 31 października. Wydarzenie to wpisywało się w obchody trzech ważnych rocznic: 700-lecia przyznania Lublinowi praw miejskich, 500-lecia Reformacji oraz 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  Uroczyste otwarcie kongresu miało miejsce w Sali Malarstwa Polskiego lubelskiego zamku. Wzięli w nim udział między innymi przedstawiciele organizatorów: Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Archidiecezji Lubelskiej, Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego Jana Pawła II, Polskiej Rady Ekumenicznej o. Lublin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, oraz Miasta Lublin. Podczas otwarcia odczytano listy Pani Premier Beaty Szydło, a także Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Jerzego Samca, skierowane do organizatorów, a także uczestników Kongresu. Pani Premier w swym liście napisała między innymi: Spotykacie się Państwo w Lublinie, mieście zgody religijnej. To tutaj zawarto Unię Lubelską – akt zjednoczenia wokół celu, jakim było budowanie wspólnoty między narodami. To tutaj także od wieków, zgodnie żyją przedstawiciele prawosławia, katolicyzmu i ewangelicyzmu. Te chrześcijańskie tradycje stanowią o tożsamości Lublina. Dumę budzi otwartość na dialog i przezwyciężanie historycznych podziałów. Ks. biskup Jerzy Samiec napisał zaś: Dziś mowa o pojednaniu, wzajemnym szacunku, o zbliżaniu się do siebie, o poszukiwaniu tego co łączy, a nie tego co dzieli, zaczyna być coraz głośniej kontestowana. Gdy wokoło pojawia się tak wiele podziałów, dążenie do wzajemnej rozmowy ma niezwykłe znaczenie.
  Pierwszy dzień kongresu poświęcony był prawosławiu. Zainaugurowała go Boska Liturgia, której przewodniczył abp Hiob Getcha wraz z abp Ablem i abp Jerzym Pańkowskim, który wygłosił kazanie. Obradowano zaś na Zamku Lubelskim. Podczas wykładów i paneli dyskusyjnych mówiono o historii prawosławia, o współczesnej sytuacji tego wyznania na świecie, o łączeniu tradycji z nowoczesnością. Podjęto także temat dialogu ekumenicznego, który zdaniem abp Pańkowskiego powinien przede wszystkim objawiać się w inicjatywach duszpasterskich i charytatywnych. Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się – w klasztorze oo. Dominikanów – debata o reformie Kościoła. Wzięli w niej udział ks. dr hab. Marek Jerzy Uglorz z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz o. dr Paweł Krupa OP. Ważną przesłaniem, jakie podczas debaty przywołał ks. prof. Marek Uglorz było zachęcenie Kościołów do uczestniczenia we wspólnej Komunii Świętej jako posiłku wyjścia ku wspólnym ekumenicznym inicjatywom – tak jak wieczerza paschalna była posiłkiem wyjścia dla Żydów z Egiptu.
  Drugi dzień kongresu rozpoczęła uroczysta jutrznia w kościele akademickim KUL. Modlitwie przewodniczył metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. W homilii mówił o potrzebie poszukiwania prawdy, która jest podstawą każdego dialogu, zwłaszcza tego pomiędzy wyznawcami Chrystusa. Tego dnia kongresu szerokiej analizie poddano aktualną sytuację Kościoła Rzymskokatolickiego. W pierwszym panelu, który odbył się w Centrum Transferu Wiedzy KUL, o. dr. Marcin Lisak – dominikanin omówił ciekawe statystyki dotyczące deklaracji religijnych Polaków, rozluźnienia życia moralnego, spadającej liczby powołań oraz coraz mniejszej liczby osób uczestniczących regularnie w mszy św. Przywołał on dane mówiące, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba katolików obecnych na niedzielnej mszy świętej zmniejszyła się o 4 miliony wiernych. Z drugiej strony – przekonywał – rosną wskaźniki świadomej religijności poszczególnych grup Polaków. Kolejne panele dyskusyjne dotyczyły m. in. percepcji myśli papieża Franciszka w polskim Kościele Rzymskokatolickim a także dialogów ekumenicznych prowadzonych przez ten Kościół z innymi Kościołami. Ks. prof. Celestyn Napiórkowski mówił o znaczeniu ekumenizmu dla Kościoła. – Jest to pogłębione widzenie siebie. Czytanie o zarzutach innych denominacji wobec katolicyzmu otwiera oczy na wiele problemów, których sobie nie uświadamiałem – mówił ekumenista. Wskazał też, że ekumenizm to wieka szansa na zrozumienie drugiego człowieka i zamienienie polemiki na wspólne wędrowanie w jednym kierunku, którym jest Chrystus i Ewangelia. To nie ekumenizm jest herezją, ale jego odrzucenie – udowadniał podczas prelekcji bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu. Przywołał on także w swoim wystąpieniu słowa innego wybitnego ekumenisty ks. prof. Wacława Hryniewicza, że dialog ekumeniczny jest dla najbardziej wytrwałych. Takimi są według niego są organizatorzy Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego w Lublinie. Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny „Więzi”, podkreślał, że jest pod wrażeniem wydarzenia. – To wzorcowa odpowiedź KUL na pytanie o to, jak świętować jubileusz Reformacji. Zamiast zastanawiać się, czy rocznica rozwodu to dobra okazja, żeby cokolwiek wspominać, odbywa się konferencja z ekspertami z różnych nurtów chrześcijaństwa, przypominająca, że wtedy się rozeszliśmy, ale dziś jesteśmy już dużo bliżej siebie. W sytuacji dzisiejszego świata ludzie dobrej woli powinni się łączyć, a cóż dopiero chrześcijanie dobrej woli – mówił. Część popołudniowa skupiała się na Kościołach starokatolickich ich skomplikowanej historii, podejmowanych działaniach ekumenicznych oraz sytuacji tych Kościołów w Polsce.
  Ostatni dzień kongresu przypadający w 500. Rocznicę Reformacji poświęcony był Kościołom ewangelickim. W Collegium iuridicum KUL gdzie odbywały się obrady, zaproszeni goście mówili o historii ruchu ekumenicznego zainicjowanego przez ewangelików. Ten dzień obrad rozpoczęła prof. Ines A. Murzaku z Seton Hall University w USA referatem zatytułowanym 40 lat ekumenicznego dialogu rzymskokatolickiego i ewangelikalnego. Ks. prof. Bogusław Milerski – rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej wygłosił referat o szczególnym wkładzie protestantów w naukę. Protestantyzm tworzył obszary wolności, które przyczyniły się do rozwoju kształcenia. Oświata to nie instrument przekazu haseł Reformacji, ale sedno jej programu teologicznego. I to jest w moim przekonaniu wyznacznik protestantyzmu. Nie chcemy wykorzystywać jubileuszu do podkreślania nowych czy starych podziałów, ale do budowania otwartej tożsamości protestanckiej – wyjaśnił ks. prof. Bogusław Milerski, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. O historii Kościół ewangelickich w swych referatach mówili wybitni historycy prof. Janusz T. Maciuszko z CHAT, a także prof. Dariusz Chemperek z Uniwesytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  Prof. Tadeusz Zieliński wygłosił referat „Protestantyzm wobec współczesnej kultury”. Mówił, w nim o otwarciu przez protestantyzm drogi do krytycznego myślenia i kwestionowania stereotypowych percepcji świata. Zauważył, że Kościoły protestanckie zrzekły się aspiracji do kontrolowania kultury. Klasyczny protestantyzm od długiego czasu głosi, że to nie Kościoły powinny dążyć do panowania nad społeczeństwami, by formować ich kulturę, lecz chrześcijanie, poprzez osobisty wkład, mają inspirować społeczeństwo, mają perswadować społeczeństwu pożądane rozwiązania kulturowe. Ta idea jest dzisiaj poważnie zagrożona ze względu na malejącą rolę protestantyzmu klasycznego – mówił teolog.
  Dr Jerzy Sojka z ChAT wygłosił referat na temat dialogów ekumenicznych prowadzonych przez Kościoły protestanckie. Natomiast o doświadczeniach ekumenicznych ewangelików opowiadali podczas dyskusji panelowej proboszcz parafii luterańskiej w Lublinie ks. Grzegorz Brudny, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorz Giemza, emerytowany biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i były prezes PRE bp Jan Szarek oraz biblistka z ChAT prof. Kalina Wojciechowska, która przywołała porównanie chrześcijaństwa w jego różnorodności do symfonii. – Bardzo ważne, by ta polifonia zamieniała nam się w symfonię, a nie w kakofonię – podkreśliła.
  W kolejnych panelach w których wzięli udział ewangelicy reprezentujący środowiska naukowe, ekumeniczne, duchowieństwo usłyszeliśmy m. in. takie słowa: – Jestem dumny i pod ogromnym wrażeniem tego, jak rocznica Reformacji obchodzona jest w Polsce – mówił ks. dr Ireneusz Lukas ze Światowej Federacji Luterańskiej. Wydarzenie w Wittenberdze było epokowe – podkreślił ks. Jan Szarek, biskup-senior Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. – Luter nie miał zamiaru tworzenia nowego kościoła. Dążył do powrotu do źródła, czyli Słowa Bożego. Nasze święto jest szczególne. Jako chrześcijanie stanowimy współcześnie mniejszość na świecie. Jesteśmy zagrożeni globalizacją, tracimy wiernych. Zadaniem katolików, ewangelików i prawosławnych jest zastanowienie się nad naszym wspólnym świadectwem w dzisiejszym świecie. Chrystus nas jednoczy. Już 50 lat trwa dialog ewangelicko-katolicki, a jego efektami są podpisywane wspólnie dokumenty. W kontekście ekumenicznym przyszłość jest jedna: jak największe zbliżenie kościołów. Pełna jedność będzie dopiero w niebie, ale droga do dialogu jest otwarta. Niech świat pozna, że jesteśmy chrześcijanami. Nie stawiajmy barier Duchowi Świętemu.
  Ciekawa rozmowa toczyła się pomiędzy uczestnikami panelu zatytułowanego: Protestantyzm. Propozycja dla współczesnego człowieka. Przestawiciel Kościoła Luterańskiego w Etiopii Essayas Techane Mesfen, dr Magdalena Ševčíková ze Słowacji, a także pastor baptysta Randy Hacker z USA i Dariusz Bruncz ekumenista mówili w ciekawy sposób o tym, co ewangelicyzm ma do zaproponowania człowiekowi XXIw.
  Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny zakończył się nabożeństwem luterańskim, które odbyło się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Trójcy w Lublinie. Przewodniczył mu biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Jan Cieślar. Dzień dzisiejszy jest wydarzeniem bezprecedensowym, unikatowym i wyjątkowym, bowiem łączy w sobie nie tylko różne tradycje chrześcijańskie, ale także dwie sfery – duchową, realizowaną przez Kościoły konfesyjne, oraz społeczno-polityczną, wypełnianą przez miasto Lublin – podkreślił bp Cieślar. Ks. bp senior Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Jan Szarek, który tego dnia wygłosił kazanie powiedział między innymi, że każdy z poprzednich jubileuszy stulecia Reformacji miał różny akcent. – Tym razem obchody miały mieć jednak po raz pierwszy w historii charakter ekumeniczny – podkreślił bp Szarek. – Już na początku przygotowań do tego szczególnego jubileuszu organizatorzy postanowili, że będzie to święto wiary w Chrystusa. Tak, łączy nas Chrystus, który jest wspólnym fundamentem i głową Kościoła wszystkich chrześcijan – zaznaczył biskup senior. Kaznodzieja podkreślił także, że świętowanie jubileuszu Reformacji nie polega tylko na pilnowaniu popiołów tradycji, lecz na wewnętrznej przemianie. Uczestnicy nabożeństwa więc nie tylko dziękowali za 500 lat Reformacji, ale też modlili się o jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. O tym, że w dialogu między chrześcijańskimi Kościołami najważniejszy jest Chrystus, przekonywał podczas nabożeństwa abp Stanisław Budzik. – Choć świętujemy trzy ważne rocznice, to jednak głównym powodem spotkania, zorganizowania Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego, było 500 lat Reformacji – mówił metropolita lubelski. Zaznaczał też, że źródłem dla wszystkich chrześcijan jest Jezus Chrystus. – Im bliżej będziemy Jezusa Chrystusa, tym bliżej będziemy siebie – podkreślił abp Budzik. – Z pewnym wzruszeniem odmawiałem z wami wszystkimi wyznanie wiary i modlitwę “Ojcze nasz”. Łączy nas wiele zasadniczych spraw. Jesteśmy blisko Źródła. Idźmy dalej, nie zrażajmy się. Niech Duch Święty nas prowadzi.
  W nabożeństwie uczestniczyli także bp Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy Metropolii Lubelskiej, abp Abel, ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, abp Hiob, zwierzchnik Zachodnioeuropejskiego Egzarchatu Parafii Rosyjskich, abp Joris Vercammen, starokatolicki biskup Utrechtu.
  Obrady Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego poprzedził literacki wieczór poezji, który odbył się w Muzeum Literatury im. Józefa Czechowicza. Jego gościem była publicystka i poetka luterańska – diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Kongresowi towarzyszyły także inne wydarzenia kulturalne – wernisaż pokonkursowej wystawy fotograficznej „Świątynie Lublina – miasta zgody religijnej 2017”; koncert Orkiestry Świętego Mikołaja w Teatrze Muzycznym; wernisaż wystawy „Ewangelicy Lublina i Lubelszczyzny”, a także autorskie prawykonanie utworu „Sonata Reformacyjna” autorstwa Natalii Zanni-Lewandowskiej wraz z zespołem muzycznym The Snopkers Esemble w Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Trójcy w Lublinie.
  Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny adresowany był do wszystkich, którym leży na sercu jedność wyznawców Chrystusa i jakość chrześcijaństwa w Polsce, w Europie i na świecie. Wzięło w nim udział ponad 200 osób, w tym 30 gości zza granicy, reprezentujący zarówno Kościół katolicki, starokatolicki, prawosławny, ewangelicki, chrześcijan baptystów. Byli obecne autorytety w dziedzinie dialogu ekumenicznego, teologii i historii takie jak dr Peter Bouteneff z St. Vladimir’s Orthodox Seminary w Nowym Jorku, o. prof. William Henn z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, ks. prof. Dumitru Vanca z uniwersytetu w Alba Iulia w Rumunii, arcybiskup Telmessos Hiob Getcha z Centre Orthodoxe w Chambésy, Szwajcaria. Patronat honorowy nad Kongresem objęła Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Patriarchat Ekumeniczny, Światowa Federacja Luterańska i Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich. Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny w Lublinie miał rangę wydarzenia Diecezjalnego dla Diecezji Warszawskiej Kościoła E-A w Polsce. Patronat nad nim objął Zwiastun Ewangelicki. fotoKolejny Kongres zaplanowany jest na rok 2020 i odbędzie się w Jerozolimie.
  Dokładne informacje na temat Kongresu można uzyskać odwiedzając stronę www.ekumenizm2017.pl. Pełna fotorelacja do obejrzenia na http://www.ekumenizm2017.pl/pl/relacja-fotograficzna/

  Opracował ks. Grzegorz Brudny

 • Zdjęcia z Kongresu Ekumenicznego (31.10.2017)

 • Weekend Reformacyjny w Warszawie – 26-29.10.2017

  Pierwsze takie spotkanie od 500 lat!

  Weekend Reformacyjny w Warszawie stanowił kulminację obchodów Pięćsetlecia Reformacji w Polsce. Organizatorem tego wyjątkowego spotkania był Kościół Ewangelicko – Augsburski w RP, a w przygotowanie wydarzeń włączyły się i udzieliły im gościny:
  Parafia Ewangelicko – Augsburska Św. Trójcy
  Parafia Ewangelicko – Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego
  Parafia Ewangelicko – Metodystyczna Dobrego Pasterza
  Parafia Ewangelicko – Reformowana

  W czasie tych niezwykłych dni przedstawiciele Kościołów Reformacji i zaproszeni goście mieli okazję spotkać się i rozmawiać, świętować i wspominać, spojrzeć na Warszawę oczami ewangelików, którzy tworzyli jej historię, odkrywać dziedzictwo Reformacji i zastanawiać się co ono oznacza dla nas dzisiaj oraz słuchać muzyki reformacyjnej.
  Uczestnicy tworzyli swój własny program weekendu wybierając z ogromnej oferty wydarzeń to, co wydało im się najciekawsze. Przy takiej ilości wspaniałych reformacyjnych atrakcji, wybór naprawdę nie był prosty.

  Ewa Bińczak

 • 31 października – 500 lat reformacji

  31 października – Pamiątka Reformacji, godz. 18.00
  Nabożeństwo jubileuszowe na 500-lecie Reformacji
  Przewodniczy ks. bp Jan Cieślar
  Kazanie wygłosi ks. bp. Jan Szarek
  Po nabożeństwie zapraszamy na
  Koncert reformacyjny w wyk. Natalii Zanni-Lewandowskiej

   

 • Nowy numer informatora parafialnego

  Informator Luteranów Lubelskich – Nr 18 wrzesień – październik – listopad 2017 [pdf]

 • Zaproszenie na wieczór literacki

  wieczor_literacki2 1
 • Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny

  Serdecznie zapraszamy na Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny – Lublin miasto zgody religijnej 2017 oraz na imprezy kongresowi towarzyszące. Więcej szczegółów na stronie www.ekumenizm2017.pl

  Szczegółowy program Kongresu

  MKE_wydarzenia

  MKEprogram
 • Wielcy twórcy kultury zasłużeni dla Reformacji

 • Jesienna sesja Synodu Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

  W dniu 18 listopada 2017 roku, w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Mateusza w Łodzi odbyło się drugie posiedzenie Synodu Diecezjalnego bieżącej kadencji. Naszą Parafię reprezentował ks. Grzegorz Brudny, Jolanta Szafrańska oraz Iwona Wojda. Sesja rozpoczęła się nabożeństwem spowiednio – komunijnym, które poprowadzili: ks. bp Jan Cieślar, ks. Michał Makula oraz ks. Marcin Undas, głoszący kazanie. Po… Czytaj dalej

 • Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny – Lublin miasto zgody religijnej 2017

  Lublin był miejscem wyjątkowego wydarzenia – Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego zatytułowanego „Lublin miasto zgody religijnej 2017”. Kongres odbywał się w dniach od 29 do 31 października. Wydarzenie to wpisywało się w obchody trzech ważnych rocznic: 700-lecia przyznania Lublinowi praw miejskich, 500-lecia Reformacji oraz 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uroczyste otwarcie kongresu miało miejsce w Sali… Czytaj dalej

 • Dziękczynne Święto Żniw

  W pierwsza niedzielę października w Kościele Ewangelickim odbywają się tradycyjne nabożeństwa w Dziękczynne Święto Żniw. Dziękujemy wtedy Bogu za plony i w modlitwie doceniamy trudy ciężkiej pracy rolnika. Tak też było w niedzielę 1 października br. podczas nabożeństwa w lubelskim kościele. Tego dnia ołtarz ustrojony był nie tylko kwiatami, ale również owocami i warzywami. Dodatkowo,… Czytaj dalej

 • Wprowadzenie Rady Parafialnej i poświęcenie tablicy dra Edwarda Scholtza

  W niedzielę 24 września 2017 odbyły się w naszej parafii dwa ważne wydarzenia. W czasie uroczystego nabożeństwa w urząd wprowadzeni zostali członkowie Rady Parafialnej nowej kadencji wybrani przed Zgromadzenie Parafialne 25 czerwca tego roku. W imieniu zwierzchnika Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP księdza biskupa Jana Cieślara, wprowadzenia dokonał ksiądz radca Wojciech Rudkowski,… Czytaj dalej

 • Besuch von Gästen aus Lublin

  „Wizyta Gości z Lublina” – pod takim tytułem przebiegała w Niemczech w dniach od 20 do 24 lipca 2017 roku wizyta parafian w Albstadt i Balingen. Naszą Parafię reprezentował proboszcz ks. Grzegorz Brudny oraz Izabela Raba i Magdalena Gryzińska. Organizatorem wyjazdu był ks. proboszcz Bernd Mayer wraz z parafianami. Pierwszego dnia po przyjeździe z lotniska… Czytaj dalej

 • Ewangelickie Dni Kościoła 2017

  W dniach 15-18.06.2017 roku odbyły się po raz pierwszy w Polsce Ewangelickie Dni Kościoła. Na EDK złożyły się: nabożeństwa, studia biblijne, spotkania ekumeniczne, misyjne, duszpasterskie, spotkania z prozą, poezją, sztuką, z historią; debaty, wykłady, prelekcje, wystawy, wycieczki, koncerty, spektakle teatralne, warsztaty, pokazy, happeningi, targi możliwości. Imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dyskusje i wymiana stanowisk… Czytaj dalej

 • Lublin gospodarzem wielkiego święta muzyki

  W dniach 13 i 14 maja br. odbył się w Lublinie Zjazd Chórów Diecezji Warszawskiej. Do Lublina przybyło pięć chórów ewangelickich: Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza Ewangelisty w Łodzi pod dyr. Adama Świderskiego, Chór Semper Cantamus z Parafii św. Trójcy w Warszawie pod dyr. Zuzanny Kuźniak, Chór Vox Gaudii z Parafii św. Trójcy w Warszawie… Czytaj dalej

 • Śniadanie dla Kobiet w Warszawie

  W sobotę 25 marca 2017 roku Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie zorganizowała przedświąteczne spotkanie dla pań, na które zaprosiła przedstawicielki parafii z całego kraju. W gościnne progi warszawskiej parafii przybyło około 50 pań z bliska i daleka, żeby wspólnie zjeść wyśmienity posiłek przygotowany przez parafianki z Warszawy , wysłuchać arcyciekawego wykładu prof. Kaliny Wojciechowskiej:… Czytaj dalej

 • Synod Diecezji Warszawskiej

  4 marca odbył się w Pabianicach wyborczy synod Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Było to pierwsze posiedzenie nowo-wybranego Synodu czternastej kadencji. Naszą parafię oprócz duszpasterza reprezentowali Mirosław Łoboda, Jolanta Szafrańska, Iwona Wojda. Do diecezjalnej komisji rewizyjnej podczas posiedzenia synodu został wybrany p. Mirosław Łoboda.

 • Nabożeństwo w 2 Programie Polskiego Radia

  W niedzielę 26 lutego redaktorzy Polskiego Radia Program 2 nagrali w lubelskim kościele nabożeństwo, którego retransmisja miała miejsce w pierwszą niedzielę pasyjną 5 marca na antenie Polskiego Radia Program 3 o godz. 8.00.

 • Nabożeństwa w październiku 2017

  Hasło miesiąca: „Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta.” Łk 15,10. 1 października – Dziękczynne Święto Żniw, godz. 10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) 8 października – 17. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 15 października – 18. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 22 października – 19. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00… Czytaj dalej

 • Nabożeństwa we wrześniu 2017

  27 sierpnia – 11. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 3 września – 12. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 (Nabożeństwo na rozpoczęcie Roku Szkolnego – spowiednio-komunijne) 10 września – 13. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 17 września – 14. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 24 września – 15. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 1 października –… Czytaj dalej

 • Nabożeństwa w kwietniu, maju i czerwcu 2017

  • 2 kwietnia – 5. Pasyjna, godz. 10.00, nabożeństwo spowiednio-komunijne • 9 kwietnia – 6. Pasyjna – Niedziela Palmowa , z udziałem seniorów, godz. 10.00, nabożeństwo spowiednio-komunijne • 13 kwietnia – Wielki Czwartek, godz. 17.00, nabożeństwo spowiednio-komunijne • 14 kwietnia – Wielki Piątek, godz. 17.00, nabożeństwo spowiednio-komunijne • 16 kwietnia – Niedziela Wielkanocna, godz. 10.00… Czytaj dalej

 • Plan nabożeństw: listopad 2016 – luty 2017

  • 27 listopada – 1 niedziela w Adwencie, godz. 10.00 • 4 grudnia – 2. niedziela w Adwencie, godz. 10.00 (spowiednio-komunijne), nabożeństwo w Kuzawce godz. 14.30 • 11 grudnia – 3. niedziela w Adwencie, godz. 10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne z udziałem seniorów) • 18 grudnia – 4 niedziela w Adwencie, godz. 10.00 • 24 grudnia –… Czytaj dalej

 • Plan nabożeństw: listopad 2016

  31 października – Pamiątka Reformacji, godz. 17.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) 6 listopada – 3. Niedziela przed końcem Roku Kościelnego, godz. 10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) 13 listopada – Przedostatnia Niedziela przed końcem Roku Kościelnego, godz. 10.00 20 listopada – Niedziela Wieczności, godz. 10.00 27 listopada – 1 Niedziela Adwentu

 • Plan nabożeństw: wrzesień – październik 2016

  28 sierpnia – 14. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne)   4 września -14. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) Nabożeństwo na rozpoczęcie Roku Szkolnego Nabożeństwo w Kuzawce 14.30 (nabożeństwo spowiednio-komunijne)   11 września -16. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00   18 września -17. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00   25 września -18. Po Trójcy… Czytaj dalej

 • Plan nabożeństw: lipiec-sierpień 2016

  • 3 lipca – 6. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) • 10 lipca – 7. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 • 17 lipca – 8. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) • 24 lipca – 9. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 • 31 lipca – 10. Po Trójcy Świętej, godz. 10.00 •… Czytaj dalej

 • Plan nabożeństw: kwiecień – czerwiec 2016

  • 24 kwietnia – 4. Po Wielkanocy Cantate, godz. 10.00 • 27 kwietnia – Nabożeństwo Ekumeniczne, godz. 18.00 • 1 maja – 5. Po Wielkanocy Rogate, godz. 10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) • 5 maja – Wniebowstąpienie Pańskie, godz. 17.00 • 8 maja – 6. Po Wielkanocy Exaudi, godz. 10.00 • 15 maja – Zesłanie Ducha Świętego,… Czytaj dalej

 • Plan nabożeństw: marzec – kwiecień 2016

  • 13 marca – 5. Pasyjna, godz. 10.00. (Kuzawka 14.30) • 20 marca – 6. Pasyjna – Niedziela Palmowa , z udziałem seniorów, godz. 10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) • 24 marca – Wielki Czwartek, godz. 17.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) • 25 marca – Wielki Piątek, godz. 17.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne) • 27 marca – Niedziela Wielkanocna, godz. 10.00… Czytaj dalej

 • Plan nabożeństw: styczeń – marzec 2016

  19 stycznia – Nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, godz.18.00 24 stycznia – 3. przed Postem, godz. 10.00 31 stycznia – 2. Przed Postem, godz. 10.00 7 lutego – Przedpostna, godz.10.00 (nabożeństwo spowiednio-komunijne), Kuzawka, godz. 14.30 14 lutego – 1. Pasyjna, godz. 10.00, Zgromadzenie Parafialne 21 lutego – 2. Pasyjna, godz. 10.00 28… Czytaj dalej

 • close window

  Kontakt

  Adres parafii
  I Armii Wojska Polskiego 10
  20-078 Lublin

  Kancelaria parafialna
  czynna w czwartki i piątki od godz. 10.00 do 16.00.
  Telefon do kancelarii: +48 (81) 44 210 50
  Nr konta parafialnego
  Bank Millenium S.A.,
  PLN: 25 1160 2202 0000 0001 5785 1655
  EUR: 06 1160 2202 0000 0001 5785 3937
  SWIFT: BIGBPLPW
  IBAN: PL 06 1160 2202 0000 0001 5785 3937
  Poczta elektroniczna
  Proboszcz i Kancelaria: luteranie.lublin@gmail.com
  Rada Parafialna: rada.parafialna.lublin@gmail.com