Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W dniach od 18-25 stycznia odbywał się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku większość wydarzeń tego tygodnia współorganizowanych było przez naszą parafię. I tak w środę 18 stycznia wygłosiłem kazanie podczas nabożeństwa w Kościele Akademickim KUL. W czwartek 19 stycznia na KULu zorganizowaliśmy wspólnie z Instytutem Ekumenicznym konferencję naukową zatytułowaną Protestantyzm. Różnorodność i dialog, na której oprócz naukowców katolickich swoje wystąpienie miał prof. Tadeusz Zieliński z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po konferencji w Collegium Norwidianum została otwarta wystawa fotograficzna zatytułowana Protestanci Lublina, przygotowana przez Andrzeja i Magdalenę Nerów. W piątek 20 stycznia w naszym kościele odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, na którym kazanie wygłosił pastor Kościoła Baptystów Randy Hacker i które upiększył śpiew naszego chóru. Dzień później w sobotę 21 stycznia, również w naszym kościele odbył się koncert na organy i skrzypce Adama Załęskiego i Ewy Pukos. Zaś w niedzielę 22 stycznia w Filharmonii Lubelskiej miał miejsce ekumeniczny koncert kolęd z udziałem naszego chóru. Tego dnia w cerkwi prawosławnej podczas nabożeństwa o godz. 18.00 wygłosiłem też kazanie. Ostatnim ewangelickim akcentem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan było seminarium naukowe, które odbyło się w środę 25 stycznia, na Zamku Lubelskim zatytułowane Oblicza protestantyzmu. Podczas tego seminarium wystąpił chór naszej parafii, a temat przedstawił prof. Janusz Maciuszko z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Abstrahując od idei ekumenizmu, której zawsze przyświecają szczytne cele, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest zawsze dobrym czasem dla naszej parafii by ją wypromować, by zaistniała w regionalnych mediach – radiu i telewizji. Uważam ten Tydzień za bardzo udany i dziękuję tym wszystkim, którzy w jego organizację włączyli się.