Relacje ze spotkań

CCN w Pradze

W dniach od 8 – 12 lipca wraz z p. Jolantą Szafrańską wzięliśmy udział i w dużej mierze prowadziliśmy konferencję Stowarzyszenia Krzyża z Gwoździ w Coventry (CCN) na obszar Europy Środkowo-Wschodniej, która odbyła się w Pradze. Na tejże konferencji między innymi przyjęto sprawozdania kilkunastu ośrodków zrzeszonych w CCN, a także snuto plany na przyszłość. Wybrano… Czytaj dalej

Młodzieżowa dyskusja o Krzyżu z Gwoździ w Warszawie

13 listopada 2012 roku, w przeddzień 72. rocznicy bombardowań Coventry, które stały się przyczynkiem do powstania Wspólnoty Krzyża z Gwoździ, w budynku Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie odbyło się spotkanie młodzieżowe poświęcone powstaniu Wspólnoty, jej historii i współczesności oraz udziale Parafii Ewangelicko- Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie w tym przedsięwzięciu. Spotkanie okazało się nie być… Czytaj dalej

Spotkanie Członków Wspólnoty Krzyża z Gwoździ w Coventry

W lipcu 2011 roku Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie stała się członkiem międzynarodowej Wspólnoty Krzyża z Gwoździ (CCN- ang. Community of The Cross of Nails). Jest to organizacja działająca na rzecz gojenia ran historii, wzajemnego pojednania oraz budowania kultury pokoju i celebrowania różnorodności we współczesnym świecie. Spotkanie pod hasłem „Wspólnie wzrastać w nadziei” (ang…. Czytaj dalej

Pokolenie Nadziei

W dniach 5-10.07.2012 w Coventry (Anglia) pod hasłem „Pokolenie nadziei” (Generation of Hope) odbywało się Międzynarodowe Zgromadzenie Młodych dla ludzi zaangażowanych w pracę Partnerów Wspólnoty Krzyża z Gwoździ i członków Aliansu Anglikańskiego. Zgromadzenia Młodych odbywają się co trzy lata: pierwsze odbyło się w 2003 roku w Niemczech, drugie w 2006 roku w Republice Południowej Afryki,… Czytaj dalej

Parafia Lubelska we Wspólnocie Krzyża z Gwoździ – podsumowanie konferencji

W dniach od 1 do 7 lipca 2011 r. w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie odbywała się międzynarodowa konferencja związana z przystąpieniem lubelskiej parafii do Wspólnoty Krzyża z Gwoździ z siedzibą w Coventry. Uczestnicy przybyli na konferencję z kilkunastu państw Europy Środkowej i Wschodniej, by wraz z delegacjami z Niemiec i Wielkiej Brytanii wspólnie… Czytaj dalej

Krzyż z Gwoździ dla Parafii Świętej Trójcy w Lublinie

Motto: „Zechciał bowiem Bóg, by w nim zamieszkała cała Pełnia. I aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą: Przez Niego – i to, co na ziemi i to, co w niebiosach, Wprowadziwszy pokój przez Krew Jego krzyża” (Kol 1, 19-20). Wieczorny nastrój w kościele Świętej Trójcy w Lublinie był podniosły. Na ołtarzu zapalone świece…. Czytaj dalej

Pojednanie całego stworzenia

Tekst kazalny: Kol 1,15-20 On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko… Czytaj dalej