Historia

Ks. dr Aleksander Schoeneich

Poznając historię z tradycyjnych "powszechnych" podręczników, dowiadujemy się o wojnach, bitwach, rozwoju gospodarczo-społecznym kraju. Czasem poznajemy bliżej sylwetkę jakiegoś "wielkiego", przy czym wielkość jego zazwyczaj łączy się z ilością ludzi, którzy przez niego zginęli. Tymczasem nasz świat zbudowali ludzie, o których tak często zapominamy, a którzy swą wielkość zawdzięczają miłości do Boga i ludzi. Jednym… Czytaj dalej

Kronika bieżąca – “Gazeta Ludowa”, 26 sierpnia 1884 r.

Dzień wczorajszy 25 sierpnia br. obchodzony był nabożeństwem dziękczynnym w tutejszym Kościele Ewangelicko-Augsburskim i szczególnie ważnym jest jako stuletnia rocznica wydania przywileju na budowę tegoż kościoła przez Króla Stanisława Augusta podpisanego dnia 25 sierpnia 1784. Z tego powodu warto przypomnieć nazwiska obywateli miasta, którzy o to starań dołożyli. Byli nimi: szlachetni Jan Dawid Heissler, Jerzy… Czytaj dalej

Zaświadczenie Prezydenta m. Lublina

23 lipca 1784 Na żądanie i urzędową rekwizycją szl. Jana Dawida Heysslera, Jerzego Frycza, Wilhelma Kouhlhassa, Jana Barańskiego, Krzysztofa Korna, Jana Piaskowskiego, Ernesta Theijnego, Krystiana Freudzta i tegoż imienia Millera Kupców oraz sławetnych Jakóba Koopa stolarza, Daniela Oxnera krawca, Jakóba Meysnera siodlarza, obywatelów miasta JKM Lublina, swym i całego zgromadzenia ewangielickiego Konfessji auszpurskiej tegosz miasta… Czytaj dalej

Konsensus królewski na budowę kościoła w Lublinie

1784, 25 sierpnia w Warszawie Król Stanisław Augsust nadaje zamieszkałym wyznawcom Konfesji augsburskiej (confessionis augustanae) konsensus na wybudowanie świątyni. Nas… inhaerendo tractani cum serenissime imperatoriae totius Russiae intuitu dissidentium inito eiusque actni primo plenarium et omnimodem facultatem… damnus atque concedimus, ut in civitate nostra Lublin fundoque euriolae autiquitus Hermsonowski, impost Troplszczyzna, deni Bazyliański vocitatae in… Czytaj dalej

Liczy się wiara i wspólnota

Parafia w Lublinie w swej historii przechodziła wiele drastycznych zmian. Przeżywała chwile upadku i szczęścia. To, co jest dla mnie w niej najpiękniejsze, to jej otwartość na otoczenie i na ludzi o różnym pochodzeniu. Początki parafii sięgają 1650 roku, gdy wypędzeni z Lublina luteranie zakładają pod miastem zbór w Piaskach Luterskich (Wielkich). Jego głównymi fundatorami… Czytaj dalej

Historia ewangelicyzmu w Lublinie

Od drugiej połowy XVI wieku założyli ewangelicy na terenie Lubelszczyzny kilkadziesiąt zborów (37), z których wszystkie były kalwińskie. Pierwszy ewangelicki zbór w Lublinie powstał w roku 1570, był on jednak kilkakrotnie burzony podczas tumultów (1611, 1614, 1620, 1627, 1633), z których szczególnie przedostatni był jednocześnie najbardziej burzliwym i najtragiczniejszym w skutkach. Miało to miejsce w… Czytaj dalej

Dokumenty archiwalne

Biuletyn Informacyjny APL 1/2001: spis parafian w Lublinie w XIX w. (ok. 4000 osób) [PDF] Biuletyn Informacyjny APL 2/2001: dokumenty oświatowe Cyców i inne (spisy uczniów) i inne. [PDF] Biuletyn Informacyjny APL 3/2001: wykaz zasobów APL – część I, różne archiwalia z Lublina, Kamienia i Cycowa. [PDF] Biuletyn Informacyjny APL 4/2001: archiwalia związane z okresem… Czytaj dalej