Spadkobiercy Reformacji – promocja monografii

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie serdecznie zaprasza na promocję monografii “SPADKOBIERCY REFORMACJI.Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Historia, kultura, ekonomia, literatura”.
Promocja odbędzie się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 20 stycznia 2018r. o godz. 15.00 w Muzeum na Zamku w Lublinie ul. Zamkowa 9. Spotkanie uświetni Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie pod dyrekcją dr. Adama Załęskiego.

“Wy jesteście moimi świadkami – mówi Pan – i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy. Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela.” Iz 43, 10-11

Dzieje Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie to opowieść o wierze, zaangażowaniu oraz sile ducha w obliczu przeciwności. Mimo, że druga wojna światowa przyniosła spadek liczby parafian oraz ich rozproszenie, a okres powojenny szereg trudności, to przez ostatnie 70 lat udało się stworzyć wspólnotę ponad dwustu osób, które aktywnie uczestniczą w życiu zboru.
Parafia żyje w diasporze, lecz jej członkowie starają się na co dzień składać świadectwo wiary i nawiązywać do wielowiekowej tradycji reformacyjnej obecnej w regionie.

Słowa wyjęte z księgi proroka Izajasza skierowane są do wszystkich, którzy byli i są świadkami Jezusa Chrystusa, którzy swoją odpowiedzialną służbą są gotowi dokonywać zmian w społeczeństwie. Bóg rozpoznaje, wybiera i zbawia. On stawia przed ludźmi różnorodne zadania i zachęca do aktywności, do wiary, która przynosi owoce. Takie owoce wydawali i wydają ewangelicy w Lublinie. Dlatego tak ważna jest ta książka, która o tych owocach opowiada.

Życzę, by lubelska parafia nadal się rozwijała, a Boży Duch napełniał jej członków pewnością i radością.

Z życzeniami Bożego prowadzenia

ks. Jerzy Samiec

Biskup Kościoła

monografia-plakat