Wielkanoc A.D. 2018

Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy i radujmy się w nim! Ps. 118, 24

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,

Bardzo zmienne z punktu widzenia ludzkich emocji były te ostatnie dni. W niedzielę Palmową przeżywaliśmy radość bo Jezus jako Król wjeżdżał do Jerozolimy. Podobnie w Wielki Czwartek z radością wspominaliśmy jak nasz Pan ustanawia Komunię Świętą. Zaraz potem jednak w Wielki Piątek czuliśmy przeszywający smutek i żal – bowiem wtedy krzyżowano Chrystusa z powodu naszego grzechu.

Aż nastał dzień, o którym psalmista napisał, że Bóg go uczynił! To dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dzień kiedy napełniła nas bezgraniczna radość!

Z okazji Zmartwychwstania naszego Pana życzę Wam tego by ta radość, która w Wielkanoc wypełniła nasze serca nigdy w nich nie zgasła!

Niech da nam nadzieję na kolejne dni naszego życia i towarzyszy nam aż do momentu  kiedy sami zmartwychwstaniemy i otrzymamy z rąk Chrystusa koronę żywota!

 

Ks. Grzegorz Brudny

Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

w Lublinie

A.D. 2018

resurection