Plan nabożeństw – wrzesień – październik 2018

Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył |w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca.

Kzn 3, 11

  • 30 września – 18. N. po Trójcy Świętej, godz. 10.00 Dziękczynne Święto Żniw [nabożeństwo spowiednio-komunijne]
  • 7 października – 19. N. po Trójcy Świętej, godz. 10.00.
  • Nabożeństwo w Kuzawce godz. 14.30 [nabożeństwo spowiednio-komunijne]
  • 14 października – 20. N. po Trójcy Świętej, godz. 10.00
  • 21 października – 21. N. po Trójcy Świętej, godz. 10.00 [nabożeństwo spowiednio-komunijne]
  • 28 października – 22. N. po Trójcy Świętej, godz. 10.00
  • 31 października – Pamiątka Reformacji, godz. 17.00