O niepodległości ekumenicznie

W dniach 5-6 listopada w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbędzie się konferencja naukowa pt. O niepodległości ekumenicznie – wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej. Swoje referaty podczas konferencji przedstawią między innymi prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika), Ewangelicy w II Rzeczpospolitej,  prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański),  Józef Piłsudski: katolik, ewangelik, czy…?,  prof. dr hab. Juliusz Gardawski (Szkoła Główna Handlowa) O Biskupie Juliuszu Bursche. W panelu pt.: Chrześcijanie różnych wyznań w Sejmie, Senacie i rządach Drugiej Rzeczpospolitej weźmie udział m.in. prof. dr hab. Andrzej Friszke (Polska Akademia Nauk), zaś w panelu pt.: Kapelani wyznań chrześcijańskich w Wojsku Polskim 1918-1939 wystąpi ks. mjr Tomasz Wigłasz (Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe). Wszystkie te wydarzenia wpisane są w program Lublin-miasto zgody religijnej w stulecie niepodległości 1918-2018.
Organizatorzy wydarzeń, wśród których jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie, przygotowali publikację z konferencji, którą będzie można nabyć już na początku listopada.  Więcej informacji o powyższych wydarzeniach można uzyskać na dołączonych plakatach lub na stronie www.lublin.luteranie.pl a także www.ekumenizmlublin.pl
niepodl-ekum