Powołanie Komisji Diakonijnej

Rada Parafialna Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego Śwętej Trójcy w Lublinie informuje, że jej decyzją z dnia 2 października 2018 r. powołana została Komisja Diakonijna  w składzie:

Na podanie powyższych danych uzyskano zgodę ww osób.

Komisja ma na celu świadczenie pomocy potrzebującym osobom starszym, niepełnosprawnym, jak również rodzicom, dzieciom i młodzieży.

Pomoc świadczona będzie tak dla członków naszego Zboru, jak i ludziom potrzebującym z zewnątrz, a w szczególności podopiecznym Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej i uchodźcom.

Wszyscy, którzy potrzebują naszego wsparcia  proszeni są o kontakt z nami.  W miarę naszych możliwości będziemy starali się takiego wsparcia udzielać.

Jadwiga Kawiak
Anna Łoboda
Janina Podgórska