Lublin Ekumeniczny na Stulecie Odzyskania Niepodległości – Debata dziennikarzy 28.03.2018

Lublin Ekumeniczny w Stulecie Odzyskania Niepodległości to projekt, na który składają się wydarzenia odbywające się cyklicznie – co miesiąc, w miejscach związanych z daną tradycją wyznaniową lub ważnych dla samego miasta Lublin. Do takich bezsprzecznie należy Trybunał Koronny, gdzie 28 marca odbyła się debata dziennikarzy pt. Jak pisać o ekumenizmie. W debacie tej Kościół Ewangelicko-Augsburski reprezentował Dariusz Bruncz – redaktor naczelny portalu ekumenicznego Ekuenizm.pl; Kościół Rzymskokatolicki reprezentował Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny kwartalnika Więź; W imieniu Kościoła Prawosławnego wystąpił Grzegorz Jacek Palica – współpracujący z Tygodnikiem Katolickim Niedziela oraz Przeglądem Prawosławnym, zaś przedstawicielem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego był Krzysztof Dorosz – redaktor naczelny „Jednoty” – miesięcznika wydawanego przez ten Kościół. Redaktorzy wspólnie doszli do wniosku, że trudno jest pisać o ekumenizmie, gdyż niewielka jest wiedza społeczeństwa na temat Kościołów w tym co ciekawe – największego Kościoła Rzymskokatolickiego. O ekumenizmie należy więc pisać tak, by przy okazji pisać o konfesjach i Kościołach przez nie reprezentowanych. W ten sposób można edukować i oswajać ludzi z faktem, że w Polsce żyją oprócz katolików przedstawiciele innych konfesji.

Projekt Lublin Ekumeniczny w Stulecie Odzyskania Niepodległościma na celu przybliżenie mieszkańcom Lublina i nie tylko idei ekumenizmu a także przypomnienie wkładu chrześcijan różnych wyznań w tym ewangelików w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II tak pisze o tym projekcie: Lublin od wieków naznaczony jest obecnością trzech wyznań chrześcijańskich: prawosławia, katolicyzmu (w tym starokatolicyzmu) oraz ewangelicyzmu. Miejsce to zawsze miało ambicję, by stać się miastem zgody religijnej. To tutaj podpisana została Unia Lubelska (1569), tworząca podwaliny Rzeczpospolitej wielu kultur, religii i narodów, to tutaj zostały wzniesione świątynie należące do różnych denominacji, to tutaj żyje wielu obywateli wyznających swoją chrześcijańską wiarę w różny sposób – obywateli przez wieki zaangażowanych w sprawę niepodległości Rzeczpospolitej i rozwój naszego regionu.

ks. Grzegorz Brudny