Lublin Ekumeniczny na Stulecie Odzyskania Niepodległości – Ekumeniczny czerwiec 2018

W czerwcu w ramach projektu Ekumeniczny Lublin odbyły się cztery wydarzenia. 1 czerwca konferencja naukowa zatytułowana: W poszukiwaniu tego co łączy. Konferencja ta miała miejsce w Auli im .Daszyńskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a bezpośrednim pretekstem do jej zorganizowania był jubileusz 25-lecia współpracy Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej z Ewangelickim Okręgiem Kościelnym Balingen w Niemczech. Podczas konferencji, w której szukaliśmy wątków łączących wyznania ewangelickie i prawosławie, swoje referaty przedstawili m.in. przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego w Polsce – dr Paweł Matwiejczuk, ks. dr Roman Pracki, ks. Grzegorz Brudny. Następnego dnia odbył się koncert trzech chórów – ewangelickiego z Lublina i ewangelickiego z Balingen, a także prawosławnego z Lublina. 3 czerwca w sobotę goście zarówno z Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej jak i z Balingen wzięli udział w dziękczynnym nabożeństwie w Kościele św. Trójcy w Lublinie, a także w pikniku parafialnym zorganizowanym tuż po nim.

Projekt Lublin Ekumeniczny w Stulecie Odzyskania Niepodległościma na celu przybliżenie mieszkańcom Lublina i nie tylko idei ekumenizmu a także przypomnienie wkładu chrześcijan różnych wyznań w tym ewangelików w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II tak pisze o tym projekcie: Lublin od wieków naznaczony jest obecnością trzech wyznań chrześcijańskich: prawosławia, katolicyzmu (w tym starokatolicyzmu) oraz ewangelicyzmu. Miejsce to zawsze miało ambicję, by stać się miastem zgody religijnej. To tutaj podpisana została Unia Lubelska (1569), tworząca podwaliny Rzeczpospolitej wielu kultur, religii i narodów, to tutaj zostały wzniesione świątynie należące do różnych denominacji, to tutaj żyje wielu obywateli wyznających swoją chrześcijańską wiarę w różny sposób – obywateli przez wieki zaangażowanych w sprawę niepodległości Rzeczpospolitej i rozwój naszego regionu.

ks. Grzegorz Brudny