Lublin Ekumeniczny na Stulecie Odzyskania Niepodległości – Ekumeniczny maj 2018

W maju miały miejsce aż cztery wydarzenia związane z projektem Lublin Ekumeniczny… Pierwszym z nich było nabożeństwo ekumeniczne, które odbyło się 6 maja w Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Trójcy w Lublinie, po którym miał miejsce wernisaż wystawy zatytułowanej: Lublin Ekumeniczny. W Stulecie Odzyskania Niepodległości (1918-2018). Na szesnastu planszach zawieszonych na ogrodzeniu wokół kościoła Św. Trójcy zaprezentowano postaci, które miały niepośledni wpływ na krzewienie postaw patriotycznych i zarazem wiary wśród mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny. Dużo miejsca poświęcono tam postaci ks. bpa Juliusza Burschego, który podczas drugiej wojny światowej został aresztowany w kościele w Lublinie, a następnie zginął śmiercią męczeńską w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen-Oranienburg. Kuratorem wystawy była Jolanta Szafrańska – historyk sztuki, prezes Rady Parafialnej w Lublinie.
25 maja w sali parafialnej mogliśmy przeżywać wieczór literacki połączony z promocją najnowszego tomu poetyckiego diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk pt. Furtka. Wieczór, który zgromadził środowiska ekumeniczne, naukowe i artystyczne Lublina prowadził prof. Sławomir J. Żurek. Autorka podczas wieczoru odpowiadała na pytania prowadzącego, ale też słuchaczy z sali. Mówiła o swojej miłości do poezji, Boga, rodziny, kraju. W recytowaniu wierszy pomagała autorce doktorantka polonistyki KUL Adriana Pierepienko.
Na przełomie maja i czerwca zaproponowaliśmy melomanom udział w drugim już Festiwalu Organowym zatytułowanym Ewangelicka 1 (przy tej ulicy stoi Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Trójcy w Lublinie). Podczas festiwalu wystąpili wybitni organiści z Polski: Natalia Zanni-Lewandowska, Adam Lewandowski, Maciej i Zuzanna Batorowie, Bartosz Patryk Rzyman. Dyrektorem artystycznym festiwalu, tak jak w ubiegłym roku był dr Adam Załęski – kurator parafii.
30 maja w Sali Szkoleń Komisariatu Policji w Lublinie odbyło się spotkanie ekumeniczne młodych zatytułowane: Młodzi dla ekumenizmu – giełda pomysłów na kolejne dziesięciolecie. W debacie wzięli udział duszpasterze młodzieży, a także sama młodzież z Kościołów Ewangelickiego, Rzymsko- i Polskokatolickiego, Prawosławnego. Kościół Ewangelicki w debacie reprezentował ks. Michał Makula proboszcz Parafii w Łodzi, a jednocześnie duszpasterz młodzieży Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Ksiądz Makula wygłosił również jedno z dwóch kazań podczas nabożeństwa ekumenicznego, które odbyło się następnie w kościele polskokatolickim. Ks. Makula zarówno podczas debaty jaki i podczas kazania w nabożeństwie podkreślał, jak wielkie znaczenie ma praca Kościołów z młodzieżą. Zaznaczył, że nie wystarczają już tradycyjne formy duszpasterstwa. Trzeba wychodzić do młodych również poprzez dostępne w XXI w. takie środki przekazu jak np. media społecznościowe. Przede wszystkim trzeba nam jednak – rodzicom, duszpasterzom – towarzyszyć młodym ludziom, którzy musza mierzyć się z galopującą cywilizacją, kryzysem tożsamości, w tym wiary. Podczas nabożeństwa wystąpiła Młodzieżowa Grupa Teatralna działająca przy Parafii Ewangelickiej w Lublinie.

Projekt Lublin Ekumeniczny w Stulecie Odzyskania Niepodległościma na celu przybliżenie mieszkańcom Lublina i nie tylko idei ekumenizmu a także przypomnienie wkładu chrześcijan różnych wyznań w tym ewangelików w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II tak pisze o tym projekcie: Lublin od wieków naznaczony jest obecnością trzech wyznań chrześcijańskich: prawosławia, katolicyzmu (w tym starokatolicyzmu) oraz ewangelicyzmu. Miejsce to zawsze miało ambicję, by stać się miastem zgody religijnej. To tutaj podpisana została Unia Lubelska (1569), tworząca podwaliny Rzeczpospolitej wielu kultur, religii i narodów, to tutaj zostały wzniesione świątynie należące do różnych denominacji, to tutaj żyje wielu obywateli wyznających swoją chrześcijańską wiarę w różny sposób – obywateli przez wieki zaangażowanych w sprawę niepodległości Rzeczpospolitej i rozwój naszego regionu.

ks. Grzegorz Brudny