Lublin Ekumeniczny na Stulecie Odzyskania Niepodległości – Nabożeństwo Ekumeniczne 25.04.2018

25 kwietnia odbyło się kolejne nabożeństwo ekumeniczne. Tym razem w Rzymskokatolickiej Archikatedrze w Lublinie, po którym w Trybunale Koronnym miało miejsce spotkanie z bp Krzysztofem Nitkiewiczem – przewodniczącym Rady Konfederacji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Wywiad z biskupem przeprowadził ks. Grzegorz Brudny – proboszcz lubelskiej parafii ewangelickiej. Ksiądz biskup w rozmowie podkreślił jak ważne jest poznawanie siebie nawzajem, a przede wszystkim wspólna modlitwa. Na pytanie kiedy ewangelicy i katolicy przystąpią wspólnie do Komunii Świętej odpowiedział, że na to trzeba jeszcze czasu. Lepiej przebyć dłuższą drogę, a przy okazji rozwiać wszelkie wątpliwości, niż pójść na skróty i wyrządzić sobie krzywdę w tym zakresie – zreflektował biskup.

Projekt Lublin Ekumeniczny w Stulecie Odzyskania Niepodległościma na celu przybliżenie mieszkańcom Lublina i nie tylko idei ekumenizmu a także przypomnienie wkładu chrześcijan różnych wyznań w tym ewangelików w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II tak pisze o tym projekcie: Lublin od wieków naznaczony jest obecnością trzech wyznań chrześcijańskich: prawosławia, katolicyzmu (w tym starokatolicyzmu) oraz ewangelicyzmu. Miejsce to zawsze miało ambicję, by stać się miastem zgody religijnej. To tutaj podpisana została Unia Lubelska (1569), tworząca podwaliny Rzeczpospolitej wielu kultur, religii i narodów, to tutaj zostały wzniesione świątynie należące do różnych denominacji, to tutaj żyje wielu obywateli wyznających swoją chrześcijańską wiarę w różny sposób – obywateli przez wieki zaangażowanych w sprawę niepodległości Rzeczpospolitej i rozwój naszego regionu.

ks. Grzegorz Brudny