Lublin Ekumeniczny w Stulecie Odzyskania Niepodległości – Nabożeństwo Ekumeniczne 28.02.2018

Wydarzeniem inaugurującym zaplanowany na rok 2018 projekt lubelskiego środowiska ekumenicznego, w którym wydatną rolę spełnia Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie było nabożeństwo ekumeniczne, które odbyło się 28 lutego w zabytkowej – wpisanej na listę UNESCO – kaplicy Trójcy Świętej za Zamku Lubelskim. Prowadzili je wspólnie biskupi trzech tradycji wyznaniowych: abp Abel (Kościół Prawosławny), abp Stanisław Budzik (Kościół Rzymskokatolicki), bp Jan Cieślar (Kościół Ewangelicko-Augsburski). Po nabożeństwie w Galerii Malarstwa Polskiego XVII – XIX w. należącej do Muzeum Lubelskiego odbyła się debata biskupów, a także promocja monografii naukowej Lublin – miasto zgody religijnej– książki, której autorami są naukowcy reprezentujący wspomniane wyżej Kościoły.

Projekt Lublin Ekumeniczny w Stulecie Odzyskania Niepodległościma na celu przybliżenie mieszkańcom Lublina i nie tylko idei ekumenizmu a także przypomnienie wkładu chrześcijan różnych wyznań w tym ewangelików w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II tak pisze o tym projekcie: Lublin od wieków naznaczony jest obecnością trzech wyznań chrześcijańskich: prawosławia, katolicyzmu (w tym starokatolicyzmu) oraz ewangelicyzmu. Miejsce to zawsze miało ambicję, by stać się miastem zgody religijnej. To tutaj podpisana została Unia Lubelska (1569), tworząca podwaliny Rzeczpospolitej wielu kultur, religii i narodów, to tutaj zostały wzniesione świątynie należące do różnych denominacji, to tutaj żyje wielu obywateli wyznających swoją chrześcijańską wiarę w różny sposób – obywateli przez wieki zaangażowanych w sprawę niepodległości Rzeczpospolitej i rozwój naszego regionu.

ks. Grzegorz Brudny