Pamiątka Reformacji 2018

31 października w Dniu Pamiątki Reformacji, w Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Trójcy w Lublinie odbyło się okolicznościowe nabożeństwo. Tym razem z udziałem ekumenicznych gości: ks. bp. Mieczysława Cisło (Kościół Rzymskokatolicki), ks. Andrzeja Łosia (Kościół Prawosławny), a także radnego miasta Lublin dr. Marcina Nowaka. Oprawę muzyczną – wszak nabożeństwo to w tym roku nosiło miano Ekumenicznego Nabożeństwa Muzycznego w Pamiątkę Reformacji – zapewnił dr Adam Załęski (organy) i Renaldo Wójtowicz (altówka). Kazanie wygłosił ks. Grzegorz Brudny. Przybyli goście w słowie pozdrowienia podkreślili znaczenie Kościoła Ewangelickiego nie tylko w historii Lublina i Lubelszczyzny, ale również docenili wkład jaki ewangelicy wnoszą w życie religijno-kulturalne dzisiejszego Lublina i województwa. Rady Marcin Nowak zapewnił, że miasto Lublin będzie również pamiętało o ewangelikach w przyszłości. Po nabożeństwie prezydium Rady Parafialnej i goście ekumeniczni spotkali się w sali parafialnej, na słodkim poczęstunku.