Informacja Komisji Diakonijnej

Komisja Diakonijna w naszej Parafii działa zgodnie z programem zaakceptowanym przez Radę Parafialną . Program zamieszczony został w wydanym w miesiącu kwietniu 2019 r. Informatorze Specjalnym Luteranów Lubelskich. Jest on wyłożony na stoliku w Kruchcie naszego Kościoła.

Ponadto w Informatorze znajdą Państwo:
= listę Klubów Seniora działających w Lublinie
= sposób uzyskania Lubelskiej i Ogólnopolskiej Karty Seniora i korzyści z jej posiadania
= wykaz ewangelickich domów opieki w Polsce
= miejsca noclegowe przy Parafiach ewangelickich w naszym kraju z adresami i numerami telefonów.

Przypominamy, że przy wejściu do Kościoła znajduje się tablica ogłoszeń, na której mogą
Państwo zawieszać kartki z rzeczami zbędnymi w gospodarstwach
domowych z jednej strony, a drugiej potrzebnych w domach, podając sposób kontaktu.

Informujemy, że rozpoczynamy dyżury diakonijne w godzinach od 11.00 do 12.00
w następujących dniach: 4 lipca, 1 sierpnia, 5 września, 3 października, 7 listopada, 12 grudnia 2019 r.

Ci z Państwa, którzy mieliby jakiekolwiek problemy życiowe mogą w tych terminach z nami porozmawiać. W miarę naszych możliwości będziemy starały się pomóc.

Przypominamy, że na bieżąco jesteśmy dostępne pod numerami telefonów podanymi
w wyżej wspomnianym Informatorze.

Powyższa informacja będzie również dostępna na tablicy w kruchcie naszego Kościoła.

Z życzeniami zdrowia i Bożego Błogosławieństwa
Członkinie Komisji ds. Diakonii