Boże Narodzenie A.D. 20119

„Podnieście, bramy, wierzchy wasze, i podnieście się, bramy prastare,
aby wszedł Król chwały” Ps 24, 7.

Święta Bożego Narodzenia są rokrocznie pretekstem do przyjęcia wiary, nadziei i miłości, które przynosi z sobą Dzieciątko Jezus.
Niech w te piękne, radosne Święta Godowe serca nasze otworzą się na przyjście Pana, a głowy nieraz pochylone pod ciężarem smutku i codzienności na nowo podniosą się w nadziei na spotkanie z Jezusem Chrystusem, Panem i Zbawicielem.
Błogosławionych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Ks. Grzegorz Brudny z Małżonką
Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Lublinie

A.D. 2019

uniting-vic-tas-christmas-card-nativity

 

„Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,
dass der König der Ehre einziehe!” Ps 24, 7

Weihnachten ist jedes Jahr ein guter Anlass, um den Glauben,
die Hoffnung und die Liebe anzunehmen, die das Jesuskind mitbringt.
Mögen zu diesem schönen und freudigen Weihnachtsfest unsere Herzen sich dem Kommen des Herrn öffnen und unsere manchmal unter
dem Gewicht der Traurigkeit und des Alltags geneigten Köpfe sich wieder in der Hoffnung erheben, Jesus Christus, unserem Herrn und Retter, zu begegnen.
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünscht

Pfr. Grzegorz Brudny mit Gattin
Pfarrer der Evangelisch-Augsburgischen Kirchengemeinde in Lublin
Weihnachten 2019