Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan 2021 – zajęcia ekumeniczne dla dzieci