Przywróćmy aniołkom nowe życie!

15 sierpnia w trakcie prac konserwatorsko-restauratorskich przy wczesnobarokowym ołtarzu Kościoła Ewangelicko-Augsbuskiego św. Trójcy w Lublinie odsłonięto we wnęce zwieńczenia ołtarza pierwotną polichromię przedstawiającą dwa aniołki podtrzymujące wieniec, w którym umieszczony jest napis: “Gloria in Excelsis Deo”. Powyżej, na obrzeżu wnęki widnieje namalowana złocona korona. Ponad nią zaś odsłonięto malowidło przedstawiające muszlę. Dalsze prace, na które potrzebne są jednak dodatkowe środki finansowe, pozwoliłyby na konserwację i odpowiednią późniejszą ekspozycję odkrytego malowidła. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich osób chcących pomóc parafii w zebraniu odpowiednich środków (o. 15000 zł) na ten cel, o przekazywanie darowizn na konto parafii.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie

ul. Żołnierzy Niepodległej 10

20-078 Lublin

nr konta:

Bank Millennium S.A.

25 1160 2202 0000 0001 5785 1655

Wszystkim darczyńcom dziękujemy za dokonanie wpłaty na ten wspaniały cel!