Luteranizm w pytaniach i odpowiedziach

Podstawy 1. Czy luteranie są chrześcijanami? Oczywiście. Protestantyzm jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa – obok katolicyzmu i prawosławia (ortodoksją). Protestantami są między innymi ewangelicy, czyli luteranie, kalwini i metodyści. Te trzy tradycje kościelne mają swoje bezpośrednie korzenie w XVI-wiecznej Reformacji. 2. Czy luteranie wierzą w Trójcę Świętą? Tak. Wiara w Boga Ojca, Syna … Continue reading Luteranizm w pytaniach i odpowiedziach