220-lecie poświęcenia kościoła

banner_rocznicowy

W sobotę i niedzielę 13-14 września 2008 r. w Lublinie odbyła się ekumeniczna impreza Wielokulturowy Lublin. Prezentacje artystyczne podczas europejskich dni dziedzictwa. W projekcie tym uczestniczyła także nasza Parafia ewangelicko-augsburska, świętując jednoczesnie 220-lecie poświęcenia kościoła (1788-2008). Pierwszego dnia o 18.00 w kościele Świętej Trójcy wystąpił chór parafialny istniejący od jesieni 2007 r. oraz soliści śpiewacy: Aleksandra Bubicz-Mojsa (sopran), Piotr Olech (kontratenor), Aleksander Kunach (tenor) i Mirosław Borczyński (bas). Wokalistom towarzyszyła lubelska Orkiestra Kameralna, tworzona przez zawodowych muzyków. Całością dyrygował parafialny organista i chórmistrz dr Adam Załęski z Instytutu Muzykologii KUL. W programie znalazły się Msza G-dur Franciszka Schuberta, Ave verum corpus Wolfganga Amadeusza Mozarta i Kantata nr 99 – Was Gott tut, das ist wohlgetan Jana Sebastiana Bacha.

jubileusz-2008-1

jubileusz-2008-2

Po koncercie otwarto na chórze okolicznościową wystawę Ewangelicy lubelscy – wczoraj i dziś, przygotowaną przez Magdalenę i Andrzeja Nerów. Autorzy przedstawili sylwetki znanych ewangelików związanych z parafią, jacy wywarli znaczący wpływ na życie społeczno-kulturalne i przemysłowe Lublina. Służyły temu fotografie i fragmenty tekstów umieszczone na planszach.

Następnego dnia o godz. 9.00 w świątyni zaprezentowano film Andrzeja Nera Luteranie w Lublinie – historia nieprzerwana. Dzieło opracowane i wyreżyserowane przez Nera można było obejrzeć także o 13.00 w Sali Czarnej Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12. Bezpośrednio po pierwszej projekcji odbyło się odświętne nabożeństwo, rozpoczęte
o 10.00.

jubileusz-2008-3

Kazanie wygłosił Zwierzchnik Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. biskup Mieczysław Cieślar. W nabożeństwie uczestniczył również Arcybiskup Józef Życiński Zwierzchnik Lubelskiej Archidiecezji Rzymskokatolickiej, a także inni duchowni rzymskokatoliccy oraz duchowni protestanccy z terenu Lublina. Na uroczystościach były obecne telewizja i radio.
Organizatorzy przygotowali efektowny plakat. Przed kościołem rozwiesili transparent, informujący o jubileuszu. Wrześniowe obchody utrwalą się w pamięci parafian i innych mieszkańców Lublina jako historyczne wydarzenie.

Filmy z jubileuszu w YouTube.

Andrzej Ner

[1]

[2]