2007

3. niedziela w Adwencie

Tekst kazalny: Obj 3, 1-6. 1. A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. 2. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe… Czytaj dalej

Niedziela Wieczności

Tekst kazalny: Mk 13, 31-37. 31. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. 32. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. 33. Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. 34. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój,… Czytaj dalej

Przedostatnia niedziela roku kościelnego

Tekst kazalny: Jr 8, 4-7. 4.I powiesz im: Tak mówi Pan: Gdy ktoś upadnie, czy się znowu nie podniesie? Gdy ktoś odejdzie, czy znowu nie powraca? 5.Dlaczego więc ten lud jeruzalemski trwa nieustannie w odstępstwie? Trzymają się kłamstwa, nie chcą się nawrócić. 6.Uważałem na to, co mówią, i słyszałem: Mówią nieprawdę. Nikt nie ubolewa nad… Czytaj dalej

Trzecia niedziela przed końcem roku kościelnego

Tekst kazalny: Łk 18, 1-8. 1.Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać, 2.Mówiąc: Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. 3.Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: Weź mię w obronę przed moim… Czytaj dalej

22. niedziela po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: Mi 6, 6-8. 6.Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami? 7.Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu? 8.Oznajmiono ci, człowiecze, co… Czytaj dalej

21. niedziela po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: J 15, 9-12. 9.Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. 10.Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. 11.To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna…. Czytaj dalej

20. niedziela po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: Mk 2, 23-28. 23. I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie jego w drodze zaczęli rwać kłosy. 24.Wtedy rzekli do niego faryzeusze: Patrz! Czemu czynią w sabat to, czego czynić nie wolno? 25.A On im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i… Czytaj dalej

19. niedziela po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: J 5, 1-9a. Dzisiejszy tekst kazalny przenosi nas do miejsca w Jerozolimie, które swoje istnienie zawdzięczało Herodowi i za czasów Jezusa było ściśle związane z niewysłowioną nędzą ludzi z jednej strony, a z drugiej z ich niebywałą nadzieją na uzdrowienia, które zdarzały się nad wyraz rzadko. To wyjątkowe miejsce, Betezda, co oznacza „dom… Czytaj dalej

18. niedziela po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: 2 Mż 20, 1-17. Każda i każdy z nas zapewne usłyszał w swoim życiu niezliczoną ilość napomnień, dobrych rad, zakazów, nakazów, które z czasem stały się dla nas po prostu chlebem powszednim. W zasadzie obecnie uznajemy je za coś naturalnego i potrzebnego. Skądinąd przyznać trzeba, że poważne traktowanie reguł i zasad w życiu… Czytaj dalej

5. niedziela po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: Łk 14, 25-33. A szły z nim liczne tłumy, i obróciwszy się, rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a… Czytaj dalej