Logo parafii

Zgodnie z decyzją Rady Parafialnej będącą odpowiedzią na oddolny, zgłoszony przez parafian pomysł stworzenia identyfikacji wizualnej parafii, Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Lublinie od niedawna posiada swoje logo.

Logo parafii

Autorem projektu logo jest Magdalena Ner.

Inspiracją i punktem wyjścia dla logo był kształt okrągłego okna znajdującego się bocznej ścianie kościoła. Barwy użyte w projekcie logo: czerwony, żółty, niebieski i biały nawiązują do kolorystyki Róży Lutra – będącej jednocześnie herbem rodowym ks. dr. Marcina Lutra, godłem Reformacji i do dziś pozostającej jako najbardziej rozpoznawalny symbol Kościoła Luterańskiego na świecie.

Okno

Trzy konturowe ćwierci (trójkąty) “narysowane” na białym tle, złożone z elementów kolorowych (żółty, niebieski, czerwony) odwołują się do Trójcy Świętej, którą w nazwie zawiera lubelska parafia luterańska. W czwartej, prawej dolnej kwarcie okręgu/okna wpisana jest pełna nazwa parafii “osadzona” na kształcie przypominającym ślimacznicę – jeden z elementów głowicy kolumny porządku jońskiego charakterystycznej dla neoklasycyzmu – stylu architektonicznego, w jakim wybudowany został lubelski kościół ewangelicki (podobne elementy widoczne są w pilastrach na zewnętrznej i wewnętrznej ścianie kościoła jak i w kolumnach ołtarza).

Ślimacznica

Cztery kwarty w całości, w centralnej, wewnętrznej części tworzą układ krzyża – najważniejszego symbolu teologii ewangelickiej zorientowanej chrystocentrycznie.

Tekst: Magdalena Ner i Andrzej Ner
Fot. Karolina Machajska