Książka

Summary

The Augsburg-Evangelical Church in Poland is heir to the old religious tradition dating back to the beginning of the Reformation in the 16th century. The teachings of Martin Luther and John Calvin were adopted in our country first by scholars and townsmen and afterwards by countrymen on a large scale. The fact that many noblemen… Czytaj dalej

Zusammenfassung

Die Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen ist das Erbe einer jahrhundertealten religiösen Tradition, die im 16. Jh. begann. Die Lehren Martin Luthers und Johann Calvins nahmen in Polen zuerst die Gelehrten und die Bürger und anschließend die breite Masse der ländlichen Bevölkerung auf. Politische Bedeutung hatte die Tatsache, dass der polnische Adelsstand zum großen Teil zum… Czytaj dalej

Wykaz inskrypcji nagrobnych

[…] Obelisk Mathiasa Wagnera – rozbity (na awersie) Zur herrlichen Umwandlung modern hier die Gebeine des Herrn Mathias Wagner, welcher hier zu Lublin / den 20. August 1775 gebohren / und den 10. März 1799 / also in der Blüthe seines Lebens gestorben ist. / In Ihm verlohren diese Stadt einen hoffnungsvollen Bürger die Eltern… Czytaj dalej

Cmentarz ewangelicki przy ulicy Lipowej

Dzieje cmentarza ewangelickiego przy ul. Lipowej wiążą się nierozłącznie z historią cmentarza rzymskokatolickiego założonego w 1794 roku. Należy tu nadmienić, że pierwotne cmentarze funkcjonowały w powiązaniu z kościołami parafialnymi, wewnątrz których chowano jedynie duchownych i dobrodziejów świątyń. Pozostałych wiernych grzebano w ziemnych mogiłach usytuowanych wokół budynku kościelnego. Z zasady dysponowano skromnym obszarem, co wymuszało wielowarstwowe… Czytaj dalej

Zespół kościoła Świętej Trójcy w Lublinie

W XVIII wieku, przed wybudowaniem kościoła ewangelickiego, lokalny układ sieci ulicznej był wykształcony tak jak obecnie. Ulice jednak nie były uregulowane, a miały charakter dróg, szczególnie ulica Powiatowa, następnie B. Pierackiego, obecnie I Armii Wojska Polskiego, wiodąca z Lublina do miasteczka Wieniawa (z rynkiem położonym w miejscu obecnego stadionu sportowego Lublinianka), dzisiaj stanowiącego dzielnicę miasta…. Czytaj dalej

Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie z uwzględnieniem działalności w Piaskach Luterskich

Według przekazów, początki działalności gminy ewangelickiej na terenie Lublina sięgają połowy XVI wieku. W owym czasie nabożeństwa odbywały się w domach prywatnych1. Burzliwe czasy kontrreformacyjnych zamieszek zwanych po staropolsku tumultami, szczególnie nasilone od lat dwudziestych i trzydziestych XVII wieku, spowodowały w rezultacie niekorzystny dla ewangelików wyrok Trybunału Lubelskiego, skazujący seniora tutejszego zboru na karę śmierci…. Czytaj dalej

O tożsamości ewangelickiej

Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego… (List św. Pawła do Rzymian 1,16) Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce, zwany również Kościołem luterańskim, jest spadkobiercą wielowiekowej tradycji religijnej. Bierze ona swój początek w XVI-wiecznej reformacji rozumianej jako symbol przewartościowania intelektualnego oraz moralnego. Za reformacją stoi bowiem masowy sprzeciw chrześcijan wobec… Czytaj dalej

Słowo wstępne

Niniejsza publikacja, będąc zwięzłą monografią-albumem, przedstawia początki, rozwój, świetlane lata oraz schyłek w okresie II wojny światowej parafii luterańskiej na Lubelszczyźnie, bierze pod lupę bardzo konkretny wycinek życia Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Tym samym stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, skąd się wziął i na czym polegał ów wyjątkowy wkład ewangelików w rozwój naszego regionu, a… Czytaj dalej

Podstawowe informacje

Ewangelicy nigdy w ciągu stuleci nie wyróżniali się ostentacyjną pobożnością. Zwłaszcza od drugiej połowy XX wieku pozostają w Polsce raczej na marginesie społecznej świadomości i życia publicznego. Patrząc jednak przez pryzmat historii, należy przyznać, iż polscy ewangelicy wnieśli niezwykle dużo inwencji, pracy i wysiłku, a także wiele heroicznych czynów w życie narodu. Niniejsza publikacja, będąc… Czytaj dalej