2021

Święto Epifanii 06.01.2022

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, Miłość Boga Ojca, I społeczność Ducha Świętego, Niech będą z nami teraz i na wieki. Amen 15.Jan świadczył o nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem: Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. 16.A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i… Czytaj dalej

I Niedziela po Narodzeniu Pańskim (2.01.2022)

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, Miłość Boga Ojca, I społeczność Ducha Świętego, Niech będą z nami teraz i na wieki. Amen 1.Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota – 2.a żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów… Czytaj dalej

Czwarta niedziela Adwentu (19.12.2021)

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, Miłość Boga Ojca, I społeczność Ducha Świętego, Niech będą z nami teraz i na wieki. Amen 26.A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, 27.do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. 28.I wszedłszy do… Czytaj dalej

Trzecia niedziela Adwentu (12.12.2021)

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, Miłość Boga Ojca, I społeczność Ducha Świętego, Niech będą z nami teraz i na wieki. Amen 1.Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. 2.A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. 3.Lecz co się mnie tyczy, nie ma… Czytaj dalej

2 niedziela Adwentu – Lublin (5.12.2021)

Iz 63,15-64,3 «15 Spójrz z nieba i popatrz ze swego świętego i wspaniałego przybytku! Gdzie jest Twoja gorliwa miłość i Twoja potęga? Gdzie poruszenie Twego serca i Twoje miłosierdzie, które powstrzymujesz przede mną? 16 Bo Ty jesteś naszym Ojcem! Abraham nas nie zna, Izrael nas nie rozpoznaje, lecz Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, nasz Odkupiciel… Czytaj dalej

Pierwsza niedziela Adwentu (28.11.2021)

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, Miłość Boga Ojca, I społeczność Ducha Świętego, Niech będą z nami teraz i na wieki. Amen 5.Oto idą dni – mówi Pan – że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. 6.Za jego dni Juda będzie wybawiony, a… Czytaj dalej

Ostatnia Niedziela przed końcem Roku Kościelnego (21.11.2021)

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, Miłość Boga Ojca, I społeczność Ducha Świętego, Niech będą z nami teraz i na wieki. Amen 17.Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzec2y dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. 18.A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego,… Czytaj dalej

Przedostatnia Niedziela przed końcem Roku Kościelnego (14.11.2021)

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, Miłość Boga Ojca, I społeczność Ducha Świętego, Niech będą z nami teraz i na wieki. Amen 1.Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. 2.Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w… Czytaj dalej

3. przed końcem Roku Kościelnego (7.11.2021)

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, Miłość Boga Ojca, I społeczność Ducha Świętego, Niech będą z nami teraz i na wieki. Amen Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, Odmieniłeś los Jakuba. 3. Odpuściłeś winę ludu swego, Zakryłeś wszystkie ich grzechy. 4. Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, Zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. 5. Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego, I… Czytaj dalej

21. Niedziela po Trójcy Świętej (24.10.2021)

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, Miłość Boga Ojca, I społeczność Ducha Świętego, Niech będą z nami teraz i na wieki. Amen 34.Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. 35.Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. 36.Tak to staną… Czytaj dalej