2013

Święta Bożego Narodzenia

Hasło biblijne grudnia „W nim było życie, a życie było światłością ludzi”. J 1,4 Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie, Jesteśmy u progu najpiękniejszych i najradośniejszych Świąt w roku – Świąt Bożego Narodzenia. Z wielu powodów są one piękne i radosne. Pięknie w tym czasie wyglądają nasze domy i ulice ustrojone świetlnymi iluminacjami i… Czytaj dalej

2. niedziela Adwentu

A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo… Czytaj dalej

20. niedziela po Trójcy Świętej

I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie jego w drodze zaczęli rwać kłosy. Wtedy rzekli do niego faryzeusze: Patrz! Czemu czynią w sabat to, czego czynić nie wolno? A On im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego za… Czytaj dalej

14. niedziela po Trójcy Śwętej. Początek Roku Szkolnego 2013/14

Jakub zaś wyruszył z Beer-Szeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba,… Czytaj dalej

Dziękczynne Święto Żniw

Mt. 6, 19-21 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój tam będzie i serce twoje. Łaska Pana naszego… Czytaj dalej

Nabożeństwo ekumeniczne (Kościół Polsko-Katolicki)

Jana 17, 20-21, Ps 127, 1a A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jeśli Pan domu nie zbuduje,… Czytaj dalej

5. niedziela pasyjna – Judica

J 11, 47-53 Tedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli Go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego; wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, Kaifasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie wiecie, nie… Czytaj dalej