Rozważania

Dziękczynne Święto Żniw 02.10.2022 Lublin.

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, Miłość Boga Ojca, I społeczność Ducha Świętego, Niech będą z nami teraz i na wieki. Amen „Pan, Bóg twój, wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze; do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi… Czytaj dalej

15 Niedziela po Trójcy Świętej 25.09.2022 Lublin.

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, Miłość Boga Ojca, I społeczność Ducha Świętego, Niech będą z nami teraz i na wieki. Amen 25.Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. 26.Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. 1.Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie Ducha, poprawiajcie takiego w… Czytaj dalej

13 Niedziela po Trójcy Świętej, 11.09.2022, Lublin.

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, Miłość Boga Ojca, I społeczność Ducha Świętego, Niech będą z nami teraz i na wieki. Amen 25.A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? 26.On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? 27.A ten,… Czytaj dalej

11 Niedziela po Trójcy Świętej 28.08.2022 Lublin.

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, Miłość Boga Ojca, I społeczność Ducha Świętego, Niech będą z nami teraz i na wieki. Amen „Pan posłał Natana do Dawida, a ten, przyszedłszy do niego, powiedział: W pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic… Czytaj dalej

10 Niedziela po Trójcy Świętej 21.08.2022 Lublin.

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, Miłość Boga Ojca, I społeczność Ducha Świętego, Niech będą z nami teraz i na wieki. Amen 1.Wspomnij, Panie, na to, co się z nami stało! Spójrz i przypatrz się naszej zniewadze. 2.Nasze dziedzictwo przypadło obcym, nasze domy cudzoziemcom. 3.Staliśmy się sierotami, bez ojca, nasze matki są jakby wdowy. 4.Naszą wodę… Czytaj dalej

9. Niedziela po Trójcy Świętej – 14.08.2022

Hasło tygodnia: „Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.” – Łk 12,48 Mt 25,14-30: „Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek, i dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według… Czytaj dalej

8. Niedziela po Trójcy Świętej – 07.08.2022

Hasło tygodnia: „Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.” – Ef 5,8.9 Mk 12,41-44: „A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz…. Czytaj dalej

7. Niedziela po Trójcy Świętej – 31.07.2022

Hasło tygodnia: „Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga” – Ef 2,19 J 6, 1-14: „Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A… Czytaj dalej

6. Niedziela po Trójcy Świętej – 24.07.2022

Hasło tygodnia: „Tak mówi Pan, który cię stworzył: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś.” – Iz 43,1 Rz 6,3-8: „Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony… Czytaj dalej