2014

Rozważanie na Grudzień 2014

„Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia; niech się rozraduje i zakwitnie step.” Iz 35,1. Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie Na pierwszy rzut oka tekst wybrany przez wspólnotę z Herrnhut może budzić zdziwienie i rodzić pytanie: czy pasuje na hasło biblijne grudnia? Za naszymi oknami jest przecież zimno, ciemno, dżdżysto, coraz więcej dni mroźnych…. Czytaj dalej

Samarytanka – Światowy Dzień Modlitwy 2014

Drogi Zborze w Chrystusie Panie, Przed chwilą usłyszeliśmy pięknie zaprezentowane przez naszych konfirmantów, wybrane na dzisiaj przez Kobiety z Egiptu, Słowo Boże z Ewangelii Św. Jana, zawarte w rozdziale 4 wersetach od 4 do 42. Ewangelia Św. Jana – inna niż trzy pozostałe Ewangelie Synoptyczne, jak gdyby uzupełniająca je mistycyzmem, bogatą symboliką i niejednoznacznością. Przeciwstawia… Czytaj dalej