2009

Zakończenie roku 2009

Tekst kazalny: Rz 8, 31b-39 Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga,… Czytaj dalej

Wigilia Bożego Narodzenia

Tekst kazalny: Tt 2, 11-14 Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od… Czytaj dalej

2. niedziela w Adwencie

Tekst kazalny: Jk 5, 7-8 Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Autortem dzisiejszego tekstu kazalnego jest apostoł Jakub, zaś adresatami listu Jakuba są pierwsi chrześcijanie żyjący około 20… Czytaj dalej

Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Ks. Biskupowi Juliuszowi Bursche w 70. rocznicę jego uwięzienia

Tekst kazalny: 1 Jan 4, 21 A to przykazanie mamy od niego, aby ten kto miłuje Boga, miłował i brata swego. W dniu dzisiejszym odbywają się podniosłe uroczystości w trzech parafiach naszej rozległej Diecezji Warszawskiej. W Parafii w Węgrowie, która obchodzi jubileusz 330-lecia wybudowania swojego drewnianego kościoła, w Parafii w Łasku obchodzącej 200 lat swojego… Czytaj dalej

14. niedziela po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: Łk 17, 11-19 A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli,… Czytaj dalej

12. niedziela po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: Mk 7, 31-37 A gdy znowu wyszedł [Jezus] z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie środkiem ziemi Dziesięciogrodzia. I przywiedli do niego głuchoniemego, i prosili go, aby położył nań rękę. A wziąwszy go na bok od ludu, osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka, i… Czytaj dalej

1. niedziela po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: Łk 16, 19-31 A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały, i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się,… Czytaj dalej

5. niedziela po Wielkanocy (Rogate – Proście!)

Tekst kazalny: J 16, 23b-28. 33 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. To powiedziałem wam w przypowieściach; nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie o… Czytaj dalej

Tekst do rozważań: 1 P 2,21b-25

21b. Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; 22.On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; 23.On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi; 24.On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom,… Czytaj dalej

Tekst do rozważań: 1 Tes, 4,14

Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. To jedno zdanie z listu apostoła Pawła zawiera istotę naszej chrześcijańskiej wiary. Wszakże wierzymy według Pisma Świętego, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy na krzyżu, jak i wierzymy, że trzeciego dnia powstał z… Czytaj dalej