2006

Chleba powszedniego…

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj… Przewodnim hasłem protestantyzmu, zresztą jak i całego renesansu było wezwanie: ad fontes! – do źródeł! Pierwotnym źródłem całego chrześcijaństwa jest Pismo Święte, jako Boże objawienie w historii narodu wybranego. Przede wszystkim więc należałoby prześledzić ową sprawę z biblijnego punktu widzenia. Słowo “pieniądze” nie występuje nigdzie ani w Starym, ani… Czytaj dalej

Duch – Dusza – Ciało

W każdym z nas mieszka odrobina poszukiwacza zagadek historii, odkrywcy tajemnic przyrody. Któż z nas nie marzył o dalekich podróżach i sławie odkrywcy. Ciągnie nas tam, gdzie nas nie ma – a jednak gdy rozejrzymy się wokół, zauważymy, iż także okolica w której mieszkamy może być ciekawa dla przyjezdnych. Coś co dla nas jest opatrzone,… Czytaj dalej

Księga Jozuego 24, 14-16

“Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie mu szczerze i wiernie; usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za Rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za Rzeką, czy też bogom… Czytaj dalej

List św. Pawła do Galacjan 5, 1-6

“Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam: Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w… Czytaj dalej

List św. Pawła do Rzymian 10,9-17

“Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden… Czytaj dalej

List św. Jakuba 2, 1-13

“Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana Chwały.” Życie człowieka określone jest granicami w których się porusza. Granice te mają różny charakter, – jedne są kwestią ustalonego prawa, których przekroczenie grozi restrykcjami, – inne zwyczajowe, związane bardziej z osobistym wyczuciem zależą od tak zwanego dobrego wychowania. Ramy… Czytaj dalej