2010

2. Święto Narodzenia Pańskiego

Tekst kazalny: J 8, 12-16 Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Rzekli wtedy do niego faryzeusze: Ty sam o sobie świadczysz; świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Odpowiedział Jezus i rzekł im: Chociaż Ja sam świadczę o… Czytaj dalej

Niedziela wieczności

Tekst kazalny: Obj 21, 1-7 I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I… Czytaj dalej

Przedostatnia niedziela roku kościelnego

Tekst kazalny: Rz 8, 18-25 Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone… Czytaj dalej

Trzecia niedziela przed końcem roku kościelnego

Tekst kazalny: Rz 14, 7-9 Nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera; bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować. Drodzy, prawda, którą karmi… Czytaj dalej

Dziękczynne nabożeństwo żniw

Tekst kazalny: 2 Kor 9, 6-15 A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod… Czytaj dalej

21. niedziela po Trójcy Św.

Tekst kazalny: Ef 6, 10-17 W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich…. Czytaj dalej

Pamiątka poświęcenia Kościoła w Goleszowie

Tekst kazalny: 2 Kor 5, 17. 19 Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. […] to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Rozumiem tę dzisiejszą 225-tą pamiątkę poświęcenia tutejszego kościoła jako święto… Czytaj dalej

Niedziela Palmowa

Tekst kazalny: Flp 2, 5-11 Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był… Czytaj dalej

Światowy Dzień Modlitwy

“Niech wszystko, co żyje chwali Pana” Jako tekst kazalny na dzisiejsze nabożeństwo kobiety z Kamerunu wybrały „Pieśń ku czci Pana” z Księgi Izajasza zatytułowaną we wcześniejszych tłumaczeniach proroctwa Izajaszowego „Hymnem o zwycięstwie Pana”. Tekst ten znajdujemy w rozdziale 42. Są to wersety od 10 do 17: Śpiewajcie Jahwe nową pieśń, Jego chwałę od końców ziemi…. Czytaj dalej

1. niedziela przed postem – Estomihi

Tekst kazalny: 1 Kor 13,1-13 Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe… Czytaj dalej