Proboszcz

Ks. Grzegorz Brudny (ur. 1979 w Cieszynie) – duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie od czerwca 2013 r., duszpasterz poradnictwa psychologiczno-pastoralnego; członek zarządu Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. Ukończył Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a następnie studia doktoranckie na Wydziale Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracę doktorską pt. „Duszpasterstwo Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1994 – 2019. Studium historyczno – teologiczne” (promotor: ks. dr hab. S. Pawłowski, prof. KUL) obronił we wrześniu 2022 r. Współorganizator życia ekumenicznego Lublina, członek tutejszego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej; superwizor superwizji psychologiczno-pastoralnej w procesie kształcenia.

Autor artykułów z dziedziny psychologii pastoralnej i duszpasterstwa opublikowanych m. in. w „Zwiastunie Ewangelickim”, „Przeglądzie Ewangelickim”.

Nr kontaktowy: +48 (81) 44 210 50 lub +48 609 092 552
e-mail: grzegorz.brudny@luteranie.pl