Proboszcz

Ks. Grzegorz Brudny – duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie od czerwca 2013r., duszpasterz poradnictwa psychologiczno-pastoralnego; członek zarządu Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce; doktorant wydziału ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współorganizator życia ekumenicznego Lublina, członek tutejszego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej; superwizor superwizji psychologiczno-pastoralnej w procesie kształcenia. Autor artykułów z dziedziny psychologii pastoralnej i duszpasterstwa w „Zwiastunie Ewangelickim” i „Przeglądzie Ewangelickim”.

Nr kontaktowy: +48 (81) 44 210 50 lub +48 609 092 552
e-mail: grzegorz.brudny@luteranie.pl