Cmentarz

Ścieżka Edukacyjna

Wirtualny Cmentarz

eulogo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Regulamin Cmentarza

Opłata eksploatacyjna (tj. opłata coroczna wnoszona przez dysponenta prawa do grobu lub inną osobę za czynności związane z bieżącym utrzymaniem porządku na terenie cmentarza tj. wywozem śmieci, śniegu, liści, itp. udostępnianiem korzystania z wody, ubezpieczeniem terenu) za rok 2024 wynosi 200 zł.

Dormitorium – Strona Zespołu Cmentarzy przy ul. Lipowej i Białej w Lublinie