Media

Luterańskie ABC

Biblia – zbiór zawierający 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu stanowiący spisane Słowo Boże. Centralnym przesłaniem Biblii jest dla chrześcijan wcielone Słowo Boże, czyli Jezus Chrystus. Biblia jest źródłem i normą wiary oraz postępowania chrześcijanina, a także nauki i praktyki Kościoła. Normatywność Biblii, czyli jej rola regulatywna, jest w ewangelicyzmie augsburskim (luteranizmie) rozumiana… Czytaj dalej

Bóg jest ciszą

Rozmowa z ks. Grzegorzem Brudnym, proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiego Św. Trójcy w Lublinie. Rozmawiał Waldemar Sulisz „Dziennik Wschodni”. Bóg jest ciszą Cofnijmy się w czasie do ostatnich dni z życia Jezusa. Dlaczego dochodzenie w sprawie Jezusa było tak okrutne. Potraktowano go jak parszywą, czarną owcę? – Patrzymy na to, co wydarzyło się w Jerozolimie dwa tysiące lat temu z wielkim smutkiem. Z żalem i złością…. Czytaj dalej

Jedność to nie jednakowość. Nabożeństwo ekumeniczne u ewangelików

Gość Niedzielny, 9/2017 ks. Rafał Pastwa Wiele osób zachwyca się Kazaniem na Górze: pisarze, artyści, nawet niewierzący. Ale jak mam przestrzegać nauczania Chrystusa jeśli nie zaangażuję się całym sercem i całym życiem? – pyta retorycznie pastor Randy L. Hacker. Kolejne nabożeństwo ekumeniczne w Lublinie odbyło się w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Lublinie. Po nim… Czytaj dalej

499 lat ewangelickiej tradycji. Lubelscy spadkobiercy Reformacji

Gość Niedzielny (28.10.2016), ks. Rafał Pastwa Może, gdyby w czasie wystąpienia Marcina Lutra papieżem był Franciszek, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej i nie doszłoby do rozłamu – mówi ks. Grzegorz Brudny, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie. W ostatnich dniach października odbędzie się dwudniowe seminarium zatytułowane „Lubelscy Spadkobiercy Reformacji”, przy współpracy z UMCS, KUL i prezydentem Lublina…. Czytaj dalej

Lubelscy spadkobiercy Reformacji

Gość Niedzielny (27.09.2016), ks. Rafał Pastwa Od 1517 r. w Lublinie i na Lubelszczyźnie było wielu zwolenników Reformacji, którzy przyczyniali się do rozwoju ekonomicznego i kulturalnego regionu i miasta. Z tej okazji organizowane są dwa otwarte seminaria organizowane przez parafię ewangelicko-augsburską, lubelskie uniwersytety i prezydenta Lublina. Ks. Grzegorz Brudny, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie W… Czytaj dalej

Łączy nas Chrystus

Gość Lubelski 42/2016, ks. Rafał Pastwa Ks. Grzegorz Brudny o Marcinie Lutrze, reformowaniu Kościoła i sztuce rozmowy. Ks. Grzegorz Brudny jest proboszczem parafii ewangelickiej w Lublinie. Ks. Rafał Pastwa: W ostatnich dniach października odbędzie się dwudniowe seminarium zatytułowane „Lubelscy spadkobiercy Reformacji”. Jakie znaczenie dla tego regionu mieli ewangelicy, o czym w kontekście zbliżającej się 500…. Czytaj dalej

Razem wobec Ewangelii

Gość Lubelski 46/2016, ks. Rafał Pastwa Środowiska uniwersyteckie, prezydent Lublina i parafia ewangelicko-augsburska pod patronatem lubelskiego „Gościa Niedzielnego” zrealizowały niezwykłe wydarzenie. Od prawej: prof. Sławomir Jacek Żurek, prof. Mariola Jarczykowa, dr hab. Wacław Pyczek. Papież Franciszek, odwiedzając Szwecję w związku z inauguracją obchodów jubileuszu reformacji, podkreślał wielokrotnie elementy wspólne obu tradycjom: protestanckiej i katolickiej. Szczególnie… Czytaj dalej

Śladami znanych ewangelików: ścieżka edukacyjna na cmentarzu przy ulicy Lipowej (Lubelska.tv, 12.08.2015)

W ramach rewitalizacji lubelskiego cmentarza powstał projekt, dzięki któremu dowiemy się więcej o znanych osobach wyznania ewangelickiego. Jego współtwórca Andrzej Ner podkreśla, że ścieżka edukacyjna pozwoli usystematyzować naszą wiedzę na temat tej części historii Lublina. Filmy zawierające życiorysy pochowanych na cmentarzu ewangelicko-augsburskim zasłużonych lublinian znajdują się na stronie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej imienia Trójcy Świętej w Lublinie…. Czytaj dalej