Informacje o dofinansowaniu

Beneficjent: Parafia Ewangelicko- Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie

Tytuł projektu: Przebudowa i remont zabytkowego Kościoła Św. Trójcy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie

Cel projektu: Cel główny to zwiększenie atrakcyjności kulturowej, turystycznej i społecznej Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Lublinie oraz samego Lublina poprzez ochronę, wykorzystanie i zwiększenie dostępu do unikalnych zasobów dziedzictwa kulturowego o wartości zabytkowej, historycznej i turystycznej. Realizacja celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości świadczonych usług z zakresu turystyki oraz zwiększenie liczby turystów, co bezpośrednio wpłynie na rozwój gospodarczy, a w dalszej perspektywie także na podniesienie jakości życia mieszkańców. Kluczowymi zadaniami będzie przebudowa oraz remont zabytkowego Kościoła.

Dofinansowanie z UE:   1 556 429, 49      PLN

logotypy