2013

Procesja ekumeniczna na cmentarzu przy ul. Lipowej (1.11.2013)

Psalmista woła: Daj mi Panie poznać kres mój, I jaka jest miara dni moich, Abym wiedział, jak jestem znikomy! Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje A okres życia mojego jest jak nic przed tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Zaprawdę, człowiek przemija jak cień, Zaprawdę, na próżno się miota. Gromadzi,… Czytaj dalej

Nabożeństwo ekumeniczne w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie

24 kwietnia 2013 r. parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lublinie była gospodarzem nabożeństwa, na którym zgromadzili się wierni z lubelskich Kościołów chrześcijańskich. Liturgia Słowa Bożego odbyła się w ramach comiesięcznych nabożeństw ekumenicznych, które organizowane są w Kościołach chrześcijańskich różnych wyznań. Wśród zgromadzonych w luterańskiej świątyni gości znaleźli się również duchowni z poszczególnych Kościołów. Kościół Rzymskokatolicki reprezentował… Czytaj dalej

Obrazki z podróży po Jurze Szwabskiej

W marcu 2013 roku obchodzimy 20-lecie ekumenicznej współpracy pomiędzy Ewangelickim Okręgiem Kościelnym Balingen w Niemczech, Prawosławną Diecezją Lubelsko-Chełmską i Parafią Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Lublinie. Na uroczystości te wyjechała z Polski do Niemiec delegacja Kościoła Prawosławnego z Arcybiskupem Ablem oraz 4-osobowa grupa z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lublinie w składzie: Izabela Raba, Marcin Cichowlas, Adam Załęski… Czytaj dalej

Nabożeństwo Ekumeniczne – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2013

W tym roku Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczął się w Lublinie uroczystą liturgią Słowa Bożego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Św. Trójcy. Pomimo nieprzyjemnego wieczornego chłodu i śniegu, który w poprzednich dniach pokrył ulice miasta, krótko przed godziną 18, nasza Świątynia nasza zaczęła się wypełniać ludźmi różnych wyznań, którym na sercu leży pojednanie w duchu chrześcijańskiej… Czytaj dalej

Apel Kościołów o ochronę stworzenia

Do historycznego wydarzenia doszło 16 stycznia 2013 r. w Sekretariacie Episkopatu Polski. Wysocy rangą przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościoła Rzymskokatolickiego podpisali wspólny apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia. Ochrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicznej, ale także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka, który zapomina, że on sam i świat są… Czytaj dalej

Prelekcja – Sztuka Reformacji. Wprowadzenie

Jednym z przejawów aktywności życia zborowego jest organizowanie spotkań, na których ma miejsce przedstawianie różnego rodzaju zagadnień z zakresu historii, sztuki czy nauki, luźno związanych z istotą Reformacji i ogólnie protestantyzmu. W naszym Zborze niejednokrotnie takie spotkania miały już miejsce, aczkolwiek w dość zamierzchłej przeszłości. Pojawił się pomysł, by do tej tradycji powrócić. Dlatego też… Czytaj dalej