Duszpasterze

Duszpasterze parafii od 1650 r.

(Niekompletna lista poszczególnych linii. Brakuje w niej jeszcze linii chełmsko-kamieńskiej, cycowskiej oraz XX-wiecznych losów linii nejdorfskiej.)

Linia lubelsko-nejdorfska (od 1650 r. piasecko-nejdorfska):

ks. Jonass Kolumbus z Saksonii
ks. Erdman Lehmann
ks. Salomon Hermson z Brandenburgii (zm. 1684)
ks. M. Radom (1685-89)
ks. Marcin Ohioff (1690-94)
ks. Andrzej Grabowski z Węgrowa (1695-1702)
ks. Filip Fork z Torunia (1702-07)
ks. Mateusz Waschetta z Saksonii (1707-18)
ks. Jan Wachowski z Gdańska (1718-20)
ks. Jerzy Abrahamowicz z Margrabowy (1720-25)
ks. Jan Fryderyk Dingen (1725-41)
ks. Daniel Libelt ze Słucka (1742/43)
ks. Szymon Pusch ze Strasburga pruskiego (1743-76)
ks. Tobiasz Bauch (1776-91)

Linia Nejdorfska

ks. Krystian Sadowski (1791-95)
wakans w latach 1795-98
ks. Michał Strugułł z Prus (1798-1820)
ks. Jan Nicolai z Wilna (1820-42)
wakans w latach 1842-55
ks. Ernest Freyer (1855-83)
wakans w latach 1883-89
ks. sup. Edmund Herman Schultz z Lublina (1888-1897)
ks. Teodor Zirkwitz (1897-?)
ks. Ewald Lodwich

Linia lubelska I (obejmująca także Cyców i Piaski)

ks. Tobiasz Bauch (1784-95)
ks. Jakub Glass (1795-1821)
ks. Jan Jerzy Karge (1821-1837)
ks. Karol Józef Jonscher (1838-1884)
ks. sup. Edmund Herman Schultz (1884-1888)
ks. sup. dr Aleksander Schoeneich (1888-1939) – Senior Diecezji Lubelskiej
ks. wik. Julian Deiter (1914-1915)
ks. diakon Serwacy Albert Froelich (1933-1939)
ks. bp dr Juliusz Bursche (1939)
ks. Gerhard Richter (1939-1944)
p. Zdzisław Rożek (1944)

Linia radomsko-lubelska (w latach 1996-2000 lubelsko-warszawska)

ks. Waldemar Lucer (1945-1955)
ks. Rudolf Mrowiec (1955-1957)
ks. Bogusław Wittenberg (1957-1967)
ks. Jan Hause (1967-1976)
ks. Jan Szklorz (1976-1996)
ks. Sławomir Sikora (1996-2000)

Linia lubelska II (częściowo także lubelsko-radomska z Kuzawką n/Bugiem)

ks. Roman Pracki (1996-2004)
ks. dr Dariusz Chwastek (2004-2013)
ks. Grzegorz Brudny (od 2013)