Convivium Lublinensis 2010

W dniu 5 września 2010 w ramach VI Festiwalu Kultury Rodzimej: Salon Polski – Convivium Lublinensis organizowanego przez Fundację Willa Polonia przy współpracy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie oraz Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, pod patronatem medialnym TVP Historia, TVP Lublin i Polskiej Agencji Prasowej w kościele przy Ewangelickiej miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne pod hasłem „trzy posługi – jeden Pan”.

Oficjalnymi gośćmi byli – ks. Jerzy Ważny, proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie, dziekan Dekanatu Lublin Północ Archidiecezji Lubelskiej oraz ks. Andrzej Gontarek, proboszcz Parafii Polsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lublinie, wikariusz biskupa diecezji warszawskiej, przewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiej Rady Ekumenicznej, członek Komisji Ekumenicznego Przekładu Pisma Świętego Towarzystwa Biblijnego w Polsce z ramienia Kościoła Polsko-Katolickiego, wykładowca w Katedrze Starokatolickiej Teologii Praktycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

convivium2010

Nabożeństwo według rytu luterańskiego odprawił ks. dr Dariusz Chwastek, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie, członek zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiej Rady Ekumenicznej, członek Komisji Ekumenicznego Przekładu Pisma Świętego Towarzystwa Biblijnego w Polsce, adiunkt w Katedrze Nauk o Religii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W jego trakcie goście ekumeniczni wygłosili przemówienia.

Po nabożeństwie przemawiał dr Jan Sęk, prezes Fundacji Willa Polonia, dyrektor naczelny Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, adiunkt w Zakładzie Badań Etnicznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, sprawujący w latach 1993-1997 mandat senatora III RP.

Kolejnym punktem programu był koncert solistki Filharmonii Wołyńskiej Ireny Małaszewskiej (mezzosopran) i Piotra Suchockiego (organy).

Na zakończenie tego wydarzenia miało odbyło się spotkanie salonowe pod hasłem „Sękacz na Plebanii”, podczas którego ks. dr Dariusz Chwastek otrzymał z rąk prezesa Jana Sęka nagrodę Ex Oriente Lux za zaangażowanie w działanie na rzecz kultury w mieście Lublinie. Pastor Chwastek jest najmłodszym laureatem tejże nagrody.

Bartosz Makuch