Debata ekumeniczna w Akademickim Centrum Kultury

Istotnym wydarzeniem w życiu parafii była debata ekumeniczna w przedostatni dzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w sobotę 24 stycznia 2009. Miała miejsce na małej scenie Akademickiego Centrum Kultury UMCS, znanego też pod nazwą Chatka Żaka. Stronami byli czterej lubelscy proboszczowie: luteranin ks. Dariusz Chwastek, ks. Andrzej Łoś z Parafii Prawosławnej, ks. Andrzej Gontarek z Kościoła Polskokatolickiego i duchowny rzymskokatolicki ks. Jerzy Ważny. Dyskusję prowadził dyrektor ACK Grzegorz Linkowski.

Pierwszą część wieczoru wypełniła projekcja filmów dokumentalnych o tematyce ekumenicznej. Zaprezentowano film z 1998 r. Muzeum Pana Boga o Muzeum Reformacji założonym w Mikołajkach przez pastora ewangelicko-augsburskiego ks. Władysława Pilcha-Pilchowskiego, zmarłego w sierpniu 2008 r. Z 2003 r. pochodzi drugi wyświetlony film, opowiadający o cerkwi unickiej w łemkowskiej wsi Bielanka w Beskidzie Niskim, w której są odprawiane nabożeństwa unickie, rzymskokatolickie i prawosławne.

Po pokazie duchowni odpowiadali na pytania G. Linkowskiego. Opowiadali
o osobistych i zawodowych doświadczeniach ekumenicznych. Dzielili się ze słuchaczami wrażaniami z dotychczasowej wzajemnej współpracy.

Księża Chwastek, Łoś, Gontarek i Ważny dawali również odpowiedzi na pytania od słuchaczy debaty, odnoszące się do kwestii przystępowania wiernych różnych obrządków chrześcijańskich do sakramentów w innych wyznaniach oraz ekumenicznych wątków w działalności katechetycznej w Lublinie. Do ważniejszych form należą szkolne wycieczki do świątyń niekatolickich.
Podsumowaniem były krótkie wystąpienia czterech duchownych nt. Czym jest dla mnie ekumenizm? Według ks. Ważnego w działalności ekumenicznej należy się opierać na „zdrowym rozsądku”, nakazującym zgodne współżycie chrześcijan. Ks. Łoś powiedział, że istotą ekumenizmu jest wierność własnej religii, której towarzyszy szacunek dla innych. Pastor Chwastek podkreślił, iż hołduje zasadzie kulturowego i religijnego pluralizmu, sprowadzającej się do słów: „Im bardziej różnorodnie, tym lepiej”. Wyraził nadzieję, że ruch ekumeniczny ułatwi integrację europejską. Ks. Gontarek przekonywał, by chrześcijanie róznych wyznań, połączeni pod krzyżem Zbawiciela, widzieli w sobie nawzajem dzieci Boże.

Imprezie towarzyszył kiermasz ekumeniczny. Na stoiskach luterańskim, prawosławnym i rzymskokatolickim, rozstawionych w hallu ACK, prezentowano, a także sprzedawano wydawnictwa, płyty, pamiątki i cegiełki.

Debata i kiermasz były ostatnimi wydarzeniami Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2009 współorganizowanymi przez ewangelików.