Diakonia – Podstawowe informacje, telefony, oferta

Z radością informujemy, że przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie działa DIAKONIJNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PIELĘGNACYJNO-REHABILITACYJNEGO, która mieści się w Plebanii przy ulicy 1 Armii Wojska Polskiego 10 w Lublinie.

Chcąc skorzystać z pomocy Wypożyczalni, należy kontaktować się telefonicznie z parafią w czwartki lub w piątki, w godz. od 10:00-16:00 pod nr. telefonu +48 (81) 44 210 50.

Wszystkim potrzebującym mieszkańcom Lublina i okolic oferujemy następujący sprzęt rehabilitacyjny:

1. Wózki inwalidzkie

2. Balkoniki (chodziki)

3. Rowery rehabilitacyjne
4. Krzesła na kółkach
5. Krzesła toaletowe
6. Nasadki sedesowe
7. Kule

Regulamin wypożyczalni

1. Sprzęt rehabilitacyjny wypożyczany jest zgodnie z ustną umową zawartą pomiędzy Parafią Ewangelicko-Augsburską w Lublinie a Wypożyczającym.

2. Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest okazanie dokumentu tożsamości przez Wypożyczającego oraz podpisanie rewersu.

3. Sprzęt wypożyczany jest na czas określony, odpłatnie, zgodnie z cennikiem.
Dodatkowo Wypożyczający wpłaca kaucję zwrotną w kwocie określonej cennikiem, która stanowi zabezpieczenie finansowe na wypadek uszkodzenia wypożyczonego sprzętu bądź innych kosztów związanych z wypożyczeniem lub odzyskaniem sprzętu.

4. Ustaloną w cenniku kwotę pobiera się za każdy miesiąc korzystania ze sprzętu.

5. Bez względu na minimalny czas, na który wypożyczony jest sprzęt, pierwsza opłata stanowi kwotę stawki miesięcznej, czyli w wypadku wcześniejszego zwrócenia sprzętu wypożyczalnia nie zwraca wpłaconej za wypożyczenie kwoty.

6. W przypadku, gdy Wypożyczający pragnie przedłużyć czas wypożyczenia, zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie osobę odpowiedzialną za wypożyczanie sprzętu w celu uaktualnienia rewersu oraz do wniesienia stosownej opłaty, zgodnie z cennikiem.

7. Zwrot sprzętu winien nastąpić nie później niż do trzech dni od daty określonej w rewersie z wykorzystaniem transportu własnego.

8. Odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt ponosi wobec Parafii E-A
w Lublinie wypożyczający.

9. Odpowiedzialność materialna nie dotyczy naturalnego zużycia wskutek właściwej eksploatacji.

10. W przypadku uszkodzenia sprzętu na skutek niewłaściwego użytkowania pobrana kaucja przeznaczona zostanie na jego naprawę.

11. Parafia E-A w Lublinie nie prowadzi serwisu sprzętu ani nie udziela gwarancji na wypożyczony sprzęt.

12. Nie respektowanie przez Wypożyczającego niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, co wiąże się z odebraniem wypożyczonego sprzętu.

Zabiegi rehabilitacyjne i pielęgnacyjne – opieka całodobowa i okresowa

Z satysfakcją informujemy, że w zakresie działalności diakonijnej istnieje również możliwości skorzystania z zabiegów opiekuńczych i rehabilitacyjnych wraz z masażem (od klasycznego do relaksacyjnego), prowadzonych przez specjalistę w tym zakresie o długoletnim stażu. Wykonywane zabiegi są ukierunkowane na osoby po urazach, wylewach i złamaniach.

Usługi opiekuńcze i zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są u Pacjenta w domu odpłatnie, a ich koszt uzależniony jest od częstotliwości i skomplikowaniu schorzenia.

Proponowane usługi i zabiegi są skierowane do wszystkich osób (bez względu na przynależność kościelną), które chciałyby skorzystać z pomocy specjalisty w tym zakresie.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne wykonywane są również w nowo uruchomionym ośrodku
stałym realizującym usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne ukierunkowane na opiekę nad osobami przewlekle chorymi, w podeszłym wieku, po operacjach, urazach oraz w stanach hospicyjnych.

Ośrodek zapewnia całodobową opiekę w warunkach zbliżonych do domowych. Pacjenci mogą przebywać na okres stały lub na czas okresowy. Odpłatność uzależniona jest od stanu chorego. Ośrodek zlokalizowany jest w Lublinie przy ul. Jagielońskiej 55.
Więcej informacji można uzyskać pod następującymi numerami telefonicznymi: 746 96 06; 691 260 857; 601 344 406.