Ekumeniczna wycieczka

Pod koniec maja 2008 r. do Lublina przyjechali po dwuletniej przerwie goście
z parafii partnerskiej w Düren w zachodnich Niemczech. Tym razem kilkudniowa wizyta zbiegła się ze Świętem Bratniej Pomocy Gustawa Adolfa, przypadającym w ewangelickim kalendarzu liturgicznym na katolicki dzień Bożego Ciała. W czwartek 22 maja liczni parafianie i sympatycy zboru wyjechali wspólnie z gośćmi z Niemiec autokarem i busem do filiału w Kuzawce nad Bugiem, położonej przy granicy z Białorusią. Siedziba filiału to dom rodziny Zelentów, prowadzącej gospodarstwo agroturystyczne. Pomimo obaw mieliśmy dobrą pogodę. Wprawdzie nie było słońca, ale też nie padał deszcz.

Po drodze do Kuzawki odwiedziliśmy Włodawę. Zwiedziliśmy Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, otwarte w świąteczny dzień specjalnie dla nas. Duże wrażenie na Polakach i Niemcach zrobiła wizyta w zabytkowej synagodze, gdzie wiernie odtworzono sakralne wnętrze oraz „babiniec”, czyli pomieszczenie dla modlących się kobiet, jak również pokój żydowskiego nauczyciela religii dla dzieci – mełameda.

kuzawka2008a

Nabożeństwo w Kuzawce odmiennie niż rok wcześniej przebiegało według skróconej liturgii luterańskiej. Odprawili je ks. Dariusz Chwastek z Lublina i ks. Kaj Faller z Düren.
kuzawka2008b

W ramach nabożeństwa odmówiliśmy wspólnie, chociaż każdy w swoim ojczystym języku, Apostolskie Wyznanie Wiary i modlitwę Ojcze nasz. Śpiewaliśmy pieśni Pochwal, mój duchu, Boże wielki, Dziękujmy Bogu wraz, Serca razem połączone oraz Pobłogosław, Panie. Pastor Faller wygłosił kazanie, tłumaczone na język polski przez ks. Chwastka. W obrazowy sposób mówił między innymi o konieczności chrześcijańskiego pojednania, w tym polsko-niemieckiego. Część wiernych modliła się i śpiewała po polsku, a część po niemiecku.

kuzawka2008c

Dzięki temu, że nie padało, po nabożeństwie były możliwe spacery po łąkach i lesie oraz gry sportowe. Wszyscy byli pod wrażeniem gościnności gospodarzy. Przed powrotem do Lublina pojechaliśmy do monastyru w Jabłecznej, położonej niedaleko od Kuzawki i podziwialiśmy tamtejszą cerkiew oraz rozległe klasztorne ogrody.

kuzawka2008d

Wyjazdy do Kuzawki z 2007 i 2008 r. oznaczają powrót do wieloletniej parafialnej tradycji wycieczek w dzień Bratniej Pomocy Gustawa Adolfa, połączonych z plenerowymi nabożeństwami. Uczestnicy dwóch ostatnich czekają na następne wspólne wyprawy religijno-krajoznawcze, świetnie służące integracji środowiska ewangelickiego na Lubelszczyźnie.