Ekumeniczny Dzień Biblii w Lublinie

We wtorek 27 maja 2008 r. o 17.00 w kościele parafialnym przy ul. Ewangelickiej 1 miało miejsce ważne ekumeniczne wydarzenie. Pierwszy raz w Lublinie został zorganizowany Dzień Biblii.

W imprezie uczestniczyli reprezentanci Polskiego Towarzystwa Biblijnego. Licznie przyszli wierni z Parafii ewangelickiej oraz innych Kościołów chrześcijańskich mających wyznawców na terenie miasta. Byli między nimi duchowni Kościoła Prawosławnego na czele z Jego Ekscelencją Arcybiskupem lubelskim i chełmskim Ablem, Polskokatolickiego, mariawickiego oraz ze zborów baptystów, adwentystów i Hosanna.

Obecnych powitał luterański proboszcz ks. Dariusz Chwastek. Na jego zaproszenie biskup Abel wygłosił słowa pozdrowienia do zebranych chrześcijan różnych wyznań. Dodatnie wrażenia muzyczne zapewnił słuchaczom kwartet wokalny z lubelskiej parafii prawosławnej prowadzony przez lektora Andrzeja Boubleja, śpiewając psalmy 102, 1, 103 i 133 oraz wersety z psalmów 134 i 135 w przekładzie na język starocerkiewnosłowiański.

dzien_biblii1

Ważną część wieczoru stanowiła prezentacja multimedialna przygotowana przez Igę Zalisz i Tomasza Tomaszewskiego z Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Iga Zalisz mówiła na temat historii przekładów Pisma Świętego. Powołała się na stanowisko Marcina Lutra, iż każde pokolenie powinno mieć swój przekład Biblii. Uzmysłowiła obecnym, że na świecie jest jeszcze wiele narodów nie mających przekładu Starego i Nowego Testamentu na język ojczysty. Przybliżyła słuchaczom działalność Towarzystwa Biblijnego w Polsce i za granicą. Jedna z form pracy to bibliobusy, będące ruchomymi księgarniami i miejscem prezentacji wystaw różnych wydań Pisma Świętego. Towarzystwo pełni też misję w zakładach karnych, rozdając Biblię więźniom. Podobną akcję prowadzi wśród dzieci i młodzieży, rozprowadzając egzemplarze w szpitalach dziecięcych. Dla osób starszych przygotowuje wydania drukowane dużą czcionką. Po wystąpieniu Igi Zalisz wierni skorzystali z możliwości zadania prelegentce pytań i uzyskali na nie odpowiedzi.

dzien_biblii2

Lubelski Dzień Biblii został dopełniony przez dwoje reprezentantów Towarzystwa Biblijnego w Polsce rozdaniem bezpłatnych egzemplarzy Nowego Testamentu w ekumenicznym przekładzie, które otrzymały wszystkie osoby obecne w kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy.
Zebranych pożegnali ks. Chwastek oraz proboszcz Parafii Polskokatolickiej
w Lublinie ks. Andrzej Gontarek, pełniący funkcję przewodniczącego lubelskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Ks. Gontarek zachęcał zgromadzonych do refleksyjnej lektury Słowa Bożego.

Pod koniec spotkania obecni obejrzeli wystawkę rozmaitych wydań Pisma Świętego, przygotowaną przez gości z Towarzystwa Biblijnego. Zaprezentowano przekłady na różne języki, a także wersje drukowane alfabetem Braille’a i mające formę książki mówionej. Przy wyjściu ze świątyni wiele osób toczyło między sobą serdeczne ekumeniczne rozmowy.