Ekumeniczny panel w Święto Reformacji (31.10.2007)