Europejskie Dni Dziedzictwa w lubelskim kościele ewangelickim

W sobotę 11 września 2010 roku, w ramach 18. Europejskich Dni Dziedzictwa odbywających się w Polsce pod hasłem „Od pomysłu do przemysłu”, Parafia Ewangelicko – Augsburska w Lublinie zaprezentowała dwa filmy przedstawiające bogatą historię społeczności ewangelickiej w Lublinie i na Lubelszczyźnie oraz udostępniła do obejrzenia dwie stałe ekspozycje znajdujące się (jedna – od dwóch lat, druga – od roku) we wnętrzu kościoła, w pomieszczeniu za chórem. Przybyłych gości powitał proboszcz parafii ks. Dariusz Chwastek, który przybliżył także ideę i cel Europejskich Dni Dziedzictwa.

Pierwszym punktem programu była projekcja filmu „Luteranie w Lublinie – historia nieprzerwana” (realizacja: A. Ner, 2008). Jest to dokument, który zawiera krótką prezentację wyznania luterańskiego, ukazuje wojenne i powojenne losy lubelskiej parafii ewangelickiej oraz nakreśla zarys głównych przejawów obecności duchowo – materialnej ewangelików w Lublinie i na Lubelszczyźnie w przeszłości (w tym m.in. działalność rodzin przemysłowców ewangelickich tj. Plage, Hesse, Moritz, Vetter, Krausse itp.; ich wkład w rozwój szkolnictwa i architektury Lublina) oraz obecnie (zaangażowanie w życie kulturalne miasta, działalność charytatywna).

Drugim punktem była projekcja filmu „Koloniści” (realizacja: A. Ner, 2009) prezentującego losy kolonistów niemieckich (w tym przemysłowców – obywateli Lublina) wyznania ewangelickiego na Lubelszczyźnie od XVIII w. do 1945 r. i ich stosunki z większością polską, dzieje dawnych parafii ewangelickich w Cycowie i Kamieniu, a także osobę ks. dr. Aleksandra Schoeneicha, będącego duszpasterzem polskiego zboru w Lublinie przez 51 lat (!) oraz wieloletnim biskupem Diecezji Warszawskiej i Lubelskiej.

Po projekcjach zainteresowani tematyką filmów skorzystali z możliwości zadawania pytań, na które odpowiadał ks. Dariusz Chwastek. Szczególne zaciekawienie oglądających wzbudziły losy kolonistów niemieckich zamieszkujących od XVIII w. tereny Lubelszczyzny. Po prezentacji filmów chętni mogli zapoznać się z wystawami umieszczonymi na piętrze, w pomieszczeniu za organami.

Na ekspozycję „Ewangelicy lubelscy – wczoraj i dziś” (przygotowaną przez Magdalenę i Andrzeja Nerów w 2008 roku – z okazji Jubileuszu 220-lecia poświęcenia kościoła) składają się archiwalne i współczesne fotografie obiektów architektonicznych (w większości użytkowanych do dziś) związanych z działalnością lubelskich przemysłowców ewangelickich, a także fotografie ilustrujące współczesne wydarzenia odbywające się w parafii luterańskiej w Lublinie. Natomiast wystawa „Biskupi trudnych czasów – ks. dr Aleksander Schoeneich i ks. dr Juliusz Bursche” (przygotowana w 2009 roku – z okazji drugiej edycji projektu Wielokulturowy Lublin) przedstawia sylwetki dwóch biskupów luterańskich, których los połączył z parafią lubelską. Ks. A. Schoeneicha przez 51 lat był proboszczem lubelskiej parafii, a ks. J. Bursche (superintendent generalny Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP) został zaaresztowany przez hitlerowców 3 października 1939 r. na plebanii w Lublinie.

Ogólnopolskim koordynatorem projektu Europejskich Dni Dziedzictwa jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Honorowy patronat nad obchodami tegorocznych EDD, podobnie jak w zeszłych latach, objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przygotowaniem programu EDD w lubelskiej Parafii Ewangelicko – Augsburskiej oraz koordynacją przebiegu imprezy zajmowali się: Magdalena i Andrzej Nerowie, przy współpracy z Jakubem Janikiem.

Magdalena Ner