Festyn Convivium Lublinensis po raz piąty

Od 2005 r. parafia uczestniczy w organizacji cyklicznego Festynu Staropolskiego Convivium Lublinensis. Główny organizator to Fundacja Willa Polonia kierowana przez prezesa dr. Jana Sęka. Ważna część festynów zawsze ma miejsce w kościele przy Ewangelickiej.


W latach 2005–2008 festyn odbywał się na okoliczność świąt 3 maja i 11 listopada. W roku 2009 został zorganizowany w Dziękczynne Święto Żniw w niedzielę
4 października. Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo ekumeniczne Trzy posługi jeden Pan odprawione przez luterańskiego proboszcza ks. Dariusza Chwastka. Pastor wygłosił też kazanie w zastępstwie biskupa seniora Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
ks. Zdzisława Trandy, który z powodu choroby musiał odwołać wcześniej zapowiedziany przyjazd do Lublina. Proboszcz przekazał wiernym sprzed ołtarza pozdrowienia od biskupa. W kazaniu nawiązał m.in. do zasług wybitnego protestanta Mikołaja Reja dla literatury polskiej, przywołując fakt, że festyn sprzed czterech lat zorganizowano na okoliczność Roku Rejowskiego. W nabożeństwie uczestniczył biskup pomocniczy rzymskokatolickiej Archidiecezji Lubelskiej ks. Mieczysław Cisło, który wygłosił po kazaniu okolicznościową mowę. W trakcie liturgii były śpiewane pieśni Serca razem połączone, Chwalimy Boże, Cię, Dziękujmy Bogu wraz, a także Boże coś Polskę. Na organach grał dr Adam Załęski, interpretując w postludium muzykę Jana Sebastiana Bacha. Ołtarz tak jak na każde Dziękczynne Święto Żniw był udekorowany żywymi warzywami i owocami. Dekorację przygotowała p. Jadwiga Kawiak.

convivium2009

Bezpośrednio po nabożeństwie w kościele odbył się koncert chóru „Kantylena” pod dyrekcją Małgorzaty Nowak. Młodzieżowy zespół działa przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie od 1993 r. Oprócz uczniów macierzystego liceum gromadzi młodzież z innych szkół Lublina. Ma w dorobku koncerty w polskich miastach: Rzeszowie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Szczecinie. Koncertował również za granicą, m.in. w Czechach, Niemczech, Francji, Włoszech, Szwecji i Izraelu, na Węgrzech oraz w Litwie, Łotwie
i Estonii. W kościele ewangelickim wykonał muzykę religijną kompozytorów współczesnych oraz dawną w postaci polskich i włoskich madrygałów. Śpiewano m.in. utwory do słów Jana Kochanowskiego. Na zakończenie chórzyści wykonali dwie pieśni ludowe. Na bis zaśpiewali utwór negro spirituels.


Następnym punktem programu był poczęstunek w sali parafialnej na plebanii, na którym zgromadzili się wierni różnych wyznań i młodzi wykonawcy. Z plebanii duża część zgromadzonych udała się na ulicę Krakowskie Przedmieście, gdzie na kamienicy, w której mieszczą się kawiarnia i cukiernia „W. Chmielewski”, została uroczyście odsłonięta tablica upamiętniająca Mikołaja Reja, mającego być właścicielem domu, stojącego niegdyś na miejscu tego budynku. Tablicę ufundowała Fundacja Willa Polonia. Odsłonięcia dokonał prezes Jan Sęk. Plenerowej imprezie sprzyjała słoneczna październikowa pogoda.