IV Festiwal Convivium Lublinensis

Od 2005 r. parafia ewangelicka w Lublinie uczestniczy w organizacji festynu staropolskiego Salon Polski – Convivium Lublinenesis, którego głównym organizatorem jest Fundacja Willa Polonia. Przez pierwsze trzy lata impreza uświetniała rocznicę święta narodowego 3 maja. W 2008 r. została zorganizowana w listopadzie na okoliczność obchodów dziewięćdziesięciolecia odzyskania niepodległości przez Polskę, tym razem jako Festiwal Kultury Rodzimej. Trzecim organizatorem było Towarzystwo Pomocy Wzajemnej
w Lublinie. Uroczystości przebiegały na krótko przed 11 listopada, w dniach 6 oraz 8 i 9 listopada 2008 r., tradycyjnie z udziałem zboru luterańskiego.

W czwartek 6 listopada o godz. 21.00 na Wydziale Politologii UMCS, mającym siedzibę niedaleko kościoła ewangelickiego, odbyło się uroczyste odsłonięcie popiersia pierwszego premiera niepodległej Polski Ignacego Daszyńskiego. Daszyński był wybitnym działaczem Polskiej Partii Socjaldemokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego (PPSD) oraz Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). W listopadzie 1918 r. przewodniczył Tymczasowemu Rządowi Ludowemu Republiki Polskiej powołanemu w Lublinie, w pałacu gubernatora mieszczącym współcześnie Wydział Politologii. Imię Daszyńskiego nosi wydziałowa aula. Po odsłonięciu popiersia na Wydziale nastąpiło otwarcie wystawy grafik z teki lubelskiej legionisty Jana Gumowskiego.

Dnia 8 listopada o 18.00 w tym samym miejscu zorganizowano koncert ku czci polskiej śpiewaczki Antoniny Mikłaszewicz-Campi, która żyła w l. 1773-1822. Popularny muzyk Borys Somerschaf wykonał z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego wybrane romanse rosyjskie. Akompaniowali mu: Sergiusz Fendak (skrzypce), Jakub Niedoborek (gitara), Piotr Selim (fortepian) i Włodek Wargocki (kontrabas).

Uroczystości zamknęło nabożeństwo ekumeniczne „Trzy posługi – jeden Pan”, odprawione w kościele przy Ewangelickiej w obrządku luterańskim przez proboszcza ks. dr. Dariusza Chwastka. Kazanie związane treścią z listopadowym świętem narodowym wygłosił ks. Andrzej Gontarek z parafii polskokatolickiej, pełniący funkcję prezesa lubelskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Trzecie wyznanie reprezentował biskup pomocniczy rzymskokatolickiej archidiecezji lubelskiej ks. Ryszard Karpiński. Ks. biskup Karpiński wygłosił po kazaniu słowo do wiernych różnych wyznań, licznie zgromadzonych w kościele. W ramach liturgii była śpiewana pieśń Ojcowski dom. Na koniec parafianie i ekumeniczni goście zaśpiewali Boże coś Polskę.

Po nabożeństwie w świątyni wystąpiła młodzieżowa orkiestra kameralna pod dyrekcją Iwony Borcuch, składająca się z uczniów szkoły muzycznej. Muzycy wykonali utwór polskiego kompozytora Tadeusza Bairda (1928-1981) Colas Breugnon (suita w dawnym stylu w sześciu częściach), stanowiący nawiązanie do powieści francuskiego pisarza Romain Rollanda.
Po nabożeństwie wierni, duchowni i artyści spotkali się na poczęstunku w sali parafialnej. Prezes Fundacji Willa Polonia dr Jan Sęk zaprezentował portret członka lubelskiego zboru, szachisty o światowej sławie Jana Hermana Zukertorta wykonany przez malarkę Urszulę Uklejską, obecną na spotkaniu. Jan Herman Zukertort zmarł w 1888 r.
w Londynie, uczciliśmy więc 120. rocznicę jego śmierci.

Patronat medialny nad festiwalem sprawowały Telewizja Polska Lublin 3 oraz czasopisma „Forum Polonijne” i „Kurier Lubelski”. Sponsorzy to Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń i firma Martini. Pomocą finansową służyły władze samorządowe Województwa Lubelskiego i miasta Lublina. Impreza cykliczna Convivium Lublinensis jest znakomitym przykładem ekumenicznej współpracy, w jakiej bierze udział lubelska Parafia Świętej Trójcy.