Jubileusz 100-lecia organów – nabożeństwo (7.10.2012)