Konsekracja Biskupa Diecezji Warszawskiej

W sobotę, 4 września 2010 r. odbyła się uroczystość konsekracji ks. Jana Cieślara i wprowadzenia go w urzędowanie na stanowisku Biskupa Diecezji Warszawskiej.

Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo w kościele św. Mateusza w Łodzi. Udział w nim wzięli biskupi i przedstawiciele władz Kościoła luterańskiego, liczni duchowni i wierni parafii Diecezji Warszawskiej oraz z innych części naszego kraju, goście zagraniczni, wśród nich bp Jan Niedoba, zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej, przedstawiciele ewangelickiego Rycerskiego Zakonu Joannitów, przedstawiciele społeczności akademickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na czele z prorektorem ks. prof. Bogusławem Milerskim. Na uroczystości byli obecni goście ekumeniczni, a wśród nich ks. Przemysław Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. rektor Adam Kleszczyński (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), abp Szymon, zwierzchnik Diecezji Łódzko-Poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ks. dziekan Stanisław Muchewicz (Kościoł Polskokatolicki) oraz bp Ireneusz Pękalski, sufragan Archidiecezji Łódzkiej Kościoła Rzymskokatolickiego. Świat polityki reprezentowali posłowie na Sejm RP Anita Błochowiak i Adam Biernat, poseł Europarlamentu Jacek Saryusz-Wolski, przedstawiciele władz samorządowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejskim. Byli też obecni członowie Rotary Club, przedstawiciele świata nauki na czele z rektorem Politechniki Łódzkiej prof. Stanisławem Bieleckim, ludzie świata biznesu, przedstawiciele służb mundurowych, wśród nich zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Zdzisław Stopczyk.