Kwesta 1 i 2 listopada 2009 r.

W niedzielę i poniedziałek 1 oraz 2 listopada parafianie i sympatycy zboru luterańskiego w Lublinie już piąty raz kwestowali na cmentarzu ewangelickim przy Lipowej. Zbierali datki na restaurację zabytkowych grobów. Cmentarz ma charakter dwuwyznaniowy, bowiem grzebano na nim ewangelików dwóch obrządków: ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-reformowanego. Po II wojnie światowej na terenie ewangelickim stosunkowo często odbywały się pochówki rzymskich katolików. Od kilku lat przy bramie cmentarnej funkcjonuje międzywyznaniowe kolumbarium. Niezależnie od tego nadal powstają nowe groby, przede wszystkim luterańskie.

W 2009 r. kwesta tradycyjnie przebiegała w podziale na dwugodzinne dyżury. Wierni różnych wyznań chętnie wrzucali datki do puszek, kierując się uczuciami religijnymi i rodzinnymi, ekumenizmem oraz zamiłowaniem do zabytków. Mógł na to mieć wpływ m.in. artykuł o historii cmentarzy ewangelickich w Lublinie, zamieszczony w weekendowym numerze „Gazety Wyborczej Lublin”, którego elektroniczna wersja jest dostępna na www zboru, w zakładce Media.

Na cmentarzu kwestowano także na rzecz jednego z lubelskich hospicjów. Wśród kwestarzy była p. Sylwia Irga. Pozytywne zjawisko stanowił udział młodzieży w zbiórce pieniędzy na ten cel. Ewangelicka kwesta została zorganizowana z inicjatywy proboszcza ks. Dariusza Chwastka. Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwał jak co roku p. Zygmunt Mikulski. Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom i darczyńcom, prosząc o podobną, a w miarę możliwości jeszcze większą niż dotąd, aktywność i ofiarność przy następnych kwestach.