Listopadowe nabożeństwo ekumeniczne w kościele luterańskim

W środę 24 listopada 2010 roku w kościele przy Ewangelickiej w Lublinie miało miejsce nabożeństwo, odprawione w ramach cyklu comiesięcznych nabożeństw ekumenicznych odbywających się przez cały rok w każdą czwartą środę miesiąca (z wyłączeniem okresu wakacyjnego) w różnych kościołach chrześcijańskich znajdujących się na terenie miasta. Liturgię Słowa Bożego poprowadził proboszcz lubelskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy – ks. dr Dariusz Chwastek, zaś kazanie w oparciu o tekst biblijny z Listu do Hebrajczyków (Hbr 11, 1-10. 12, 1-3) wygłosił ks. Dariusz Zuber z Parafii Ewangelicko-Metodystycznej w Lublinie. Nabożeństwo, którego hasłem przewodnim był werset z Ewangelii Mateusza: “Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Moje Imię, tak jestem pośród nich” (Mt 18, 20) wzbogacił występ chóru miejscowej parafii ewangelicko-augsburskiej pod kierunkiem dr. Adama Załęskiego – parafialnego organisty. Przy okazji warto podkreślić, że ok. 20-osobowy chór parafialny ma charakter ekumeniczny, ponieważ obok parafian – luteran (w większości) należą do niego także panie i panowie będący wyznania rzymsko-katolickiego.

nabekum2010a

Zgodnie z tradycją ekumenicznych spotkań, w liturgii obok luterańskiego gospodarza – ks. D. Chwastka i metodystycznego kaznodziei – ks. D. Zubera brali także czynny udział duchowni reprezentujący inne konfesje chrześcijańskie. I tak, pierwsze czytanie – fragment ze starotestamentowej 1. Księgi Mojżeszowej (12, 1-9) odczytał ks. Jerzy Ważny – proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Św. Andrzeja Boboli na Czechowie, natomiast fragment Nowego Testamentu z Ewangelii Jana (8, 23-30) przedstawił zgromadzonym ks. Andrzej Gontarek – proboszcz Parafii Polskokatolickiej mającej siedzibę przy ul. Kunickiego. W nabożeństwie uczestniczył także ks. Sławomir Rosiak – proboszcz Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów z ul. Paganiniego, który wraz z pozostałymi duchownymi wygłosił Powszechną Modlitwę Kościołów (intencje modlitewne) zwieńczoną wspólną modlitwą “Ojcze nasz…”

Na zakończenie, po występie chóru i błogosławieństwie udzielonym przez gospodarza – ks. Chwastka, odśpiewana została pieśń nr 4 ze Śpiewnika Ewangelickiego “Za rękę weź mnie, Panie”, po której p. Adam Załęski wykonał na organach postludium. Wychodzących z kościoła, uściskiem dłoni żegnało po kolei pięciu duchownych chrześcijańskich uczestniczących w ekumenicznym nabożeństwie. Chętni – zarówno parafianie jak i goście z innych kościołów mogli skorzystać z okazji do wspólnej rozmowy, przechodząc do budynku plebanii luterańskiej znajdującej się tuż obok kościoła, gdzie przez kościelną – p. Jadwigę Kawiak przygotowany był “słodki poczęstunek” z kawą i herbatą.

Magdalena Ner